Białas, Zenon

Zenon Białas

pseud. Sokolik

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1926-06-23
Miejsce urodzenia:Sarny
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Antoni
Imię matki:Józefa
Nazwisko panieńskie matki:Wysoczyńska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podporucznik
Data: 2001-01-17
Starszeństwo:
Organ nadający: Prezydent RP
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Archiwum ŚZŻAK nr 058794

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Konspiracja Kowel. Zaczął służbę jako wywiadowca oddziału por. Zygmunta Błachowskiego ps. “Strzemię”. Jego zadania koncentrowały się na węźle kolejowym w Sarnym. Brał również udział w akcjach dywersyjnych wymierzonych w niemiecką łączność i transport oraz w działaniach obrony Polaków przed UPA. Potem jego oddział został włączony do grupy kpt. Władysława Kochańskiego ps. “Bomba” w I batalionie 45 pułku piechoty 27. Wołyńskiej Dywizji AK. Służył w tej jednostce do 3.03.1944 r.

Data zaprzysiężenia:1943-08-21
Czasookres:1943-08-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Zwiadowca, uczestnik akcji dywersyjnych, żołnierz frontowy.

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK, I/45 pp.
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg AK Wołyń (1942-1944), 27 WDP AK
Inspektorat Rejonowy AK Kowel „Kuźnia”, „Gromada”
Dowództwo 27 WDP AK
Batalion „Gzymsa” I/45 pp 27 WDP AK
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

kpt. Władysław Kochański “Bomba”, kpt. Władysław Rydzewski “Kobus”, por. Zenon Błachyński “Strzemię”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

10 marca 1944 zmobilizowany do I Armii WP i skierowany do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Soroczyńsku, a następnie Oficerskiej Szkoły Artylerii. Po miesiącu kursów skierowany na front, przeszedł szlak bojowy przez Kołobrzeg do Berlina. W sierpniu 1945 roku skierowany do służby w Generalnym Inspektoracie Artylerii Wojska Polskiego. Zdemobilizowany 2 lutego 1947 roku, w stopniu ogniomistrza, w 1956 roku awans na starszego sierżanta.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 28.04.1976, 474-76-6

Krzyż Partyzancki, 15.07.1996, 94-96-22

Krzyż AK, 29.03.1999, 5-99-15

Brązowy Krzyż Zasługi, 10.12.1946, 44868/19057

Srebrny Medal Zasłużonym na Polu Chwały, 31.12.1976, 2927-76-2

Medal Za Warszawę 1939-45, 31.12.1976, 2938-76-2

Medal Za Odrę Nysę Bałtyk, 12.01.1977, 10851

Medal Za Udział w Walkach o Berlin, 5.05.1973, 90 921

Odznaka Akcja Burza, 1995, 2-16-500

Odznaka Grunwaldzka, 2.07.1946, 04/994

Kombatancki Krzyż Zasługi, 5.11.1999, 210

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), teczka osobowa Zenona Białasa;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 226.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?