Chodyko, Stanisława

Stanisława Chodyko

pseud. Basia, Baśka, Sowa

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Miliszkiewicz
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1917-01-14
Miejsce urodzenia:Dubinki
Data śmierci:2006-07-31
Miejsce śmierci:Szczewno
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podporucznik
Data: 2000-08-22
Starszeństwo:
Organ nadający: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończyła 7 klas szkoły powszechnej. Następnie rozpoczęła naukę w zawodowej szkole bieliźniarsko – krawieckiej w Wilnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracowała jako laborantka w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Była członkiem Czerwonego Krzyża.

W czasie wojny:

Należała do Obozu Narodowo-Radykalnego.

Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

ZBoWiD (nr leg.: 090467)

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Należała do następujących organizacji: Narodowa Organizacja Wojskowa, Służba Zwycięstwu Polski, Wojskowa Służba Kobiet.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Działała w Wilnie Śródmieściu, 1 Pułk Pancerny imienia “Bolesława Chrobrego”, I kompania łączności, II pluton, Dzielnica “B”, II rejon. Ukończyła kurs szkolenia sanitarnego. Brała udział w gromadzeniu i magazynowaniu broni i amunicji. Na terenie swojego miejsca zamieszkania. zorganizowała wraz z mężem ps. “Grunwald” zakonspirowany magazyn broni i amunicji. Od 03. do 12.1944 r. w Oddziale Partyzanckim “Nałęcza” rotmistrza Józefa Daszyńskiego.

 

Data zaprzysiężenia:1939-10-01
Czasookres:1939-10-01 - 1944-07-17
Pełnione funkcje:

Łączniczka, sanitariuszka.

Oddział względnie pion organizacyjny:1 płk panc
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

rotmistrz Józef Daszyński

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

24.10.1944 r. aresztowana przez NKWD w Wilnie, wyrok 12 lat łagru i konfiskata mienia. Osadzona w łagrach Komi-Irkuck-Kołyma.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej (nr leg. 3976, z dn. 24.01.1968 r.)

Krzyż Partyzancki (nr leg. 969-71-11, z dn. 16.03.1973 r.)

Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Fundacji im. generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu.
Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 1, s. 81-82

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?