Kiałka, Wanda Erika

Wanda Erika Kiałka

pseud. Marika, Wilia

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Cejkówna
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1922-12-15
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Sylwester
Imię matki:Weronika
Nazwisko panieńskie matki:Masojć
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:

Uzyskała wykształcenie zawodowe.

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracowała społecznie w PCK we Wrocławiu.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Przydzielona została do Garnizonu imienia “Tolena”, “Kedyw.” W okresie działalności  konspiracyjnej służyła także w oddziale por. Sergiusza Kościałkowskiego ps. Fakir od 04.02.1945 do 23.02.1945 r.

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-00-00 - 1944-07-17
Pełnione funkcje:

Sanitariuszka, łączniczka.

 

Oddział względnie pion organizacyjny:1 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

07.07.1944- 13.07.1944 r. w Operacji „Ostra Brama” była sanitariuszką w Szpitalu Polowym w Szkole Powszechnej przy ul. Krakowskiej. Pomagała rannym żołnierzom w szpitalu polowym.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Brat – Stanisław ps. “Kaktus”, mąż Stanisław Kiałka.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:

Wcielona został do Armii Czerwonej, 361 Pułk Zapasowy.

Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po operacji “Ostra Brama” trafiła do więzienia w Miednikach na 10 miesięcy. Osądzona na 20 lat katorgi.  Skąd 1945-10-19 wywieziona została do ZSRR do obozów pracy, gdzie pracowała przy kamieniołomach, w kopalni węgla oraz przy torach.

1956-11-17 r. wróciła do Polski i osiedla się we Wrocławiu.

 

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami (Londyn, 1970 r.),

Krzyż Walecznych (1965 r.),

Krzyż AK (Londyn, 1970 r.),

Krzyż Partyzancki (1974 r.);

Odznaka Honorowa PCK.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Wraz z mężem Stanisławem Kiałką pracowała nad opracowaniem dziejów Okręgu Wileńskiego AK.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:

Pan Wiesław Krasnodębski nagrał wspomnienia Pani Wandy i przekazał ich kopię do Archiwum Wschodniego Ośrodka Karta.

Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.61.48;

Malinowski L. J., 1 Wileńska Brygada AK “Juranda”. Relacje żołnierzy, wspomnienia dowódców, Warszawa-Kraków 2014, s. 436;

Modelski Ł., Dziewczyny wojenne. Prawdziwe historie, Kraków 2011, s. 197-250;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2001, nr 5 (67), s. 146;
Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 3, s. 146;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3-6793.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów Pobierz plik
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?