< class="bt_bb_headline_tag">
, Halina" subheadline="" font="" font_size="" color_scheme="" color="" align="" url="" target="_self" html_tag="h1" size="medium" dash="top" el_id="" el_class="" el_style=""]

Halina Podberska Drucka [Drucka-Podbereska]

pseud. Księżniczka

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1922-00-00
Miejsce urodzenia:Nowogródek
Data śmierci:1943-08-01
Miejsce śmierci:Rudnia Nalibocka
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Bronisław
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Należała do konspiracyjnej organizacji młodzieżowej.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Po wyjściu z więzienia wróciła do pracy w konspiracji. Była sanitariuszką w oddziale konnym rotmistrza Zdzisława Narkiewiccza “Nieczaja”. W 08.1943 r. została osaczona przez Niemców w Rudni Nalibockiej, z miejsca ją zamordowano.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Łączniczka, sanitariuszka.

Oddział względnie pion organizacyjny:Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie AK
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Kleofas Piasecki „Lolek”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowana przez NKWD 08.09.1940 r. Była więziona w Baranowicach i Mińsku do 07.01.1941 r. Ewakuowano ją do Czerwieni “drogą śmierci”, ale przeżyła i dotarła do Wilna.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Fundacji generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Krajewski K., Na ziemi nowogródzkiej: “NÓW”-Nowogródzki Okręg Armii Krajowej, Warszawa 1997.

“Wileńskie Rozmaitości”, 2002, nr 4 (72), s. 213.
Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 3, s. 213

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?