Kasprowicz, Witold

Witold Kasprowicz

pseud. Jastrząb

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1926-11-04
Miejsce urodzenia:Przemyśl
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Kazimierz
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: Major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający: MON
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Szkoła Podstawowa w Przemyślu.

W czasie wojny:

Dziesięcioletnia szkoła średnia w Przemyślu.

Po wojnie:

Ukończył Gimnazjum i Liceum im. Słowackiego we Lwowie (1944-48). Następnie podjął studia i został absolwentem AWF Warszawie, otrzymując tytuł magistra w 1953 r.  W 1980 r. doktorat na AWF w Gdańsku.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pomocnik warsztatowy w węźle “Ostbahn” w Przemyślu.

Po wojnie:

Z nakazu pracy:
Wydział Wojskowy AWF Warszawa,
CWKS Warszawa (w domyśle Legia),
CWKS “Zawisza” Bydgoszcz, sekcja Toruń,
Od 1953r. Nauczyciel WF w V LO w Toruniu,
Od 1973r. Nauczyciel akademicki na AWF Gdańsk.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

W latach 1965-1981 był członkiem PZPR. Wygłosił  prelekcje nt. AK i PPP a także utworzył na AWF Klub Historyczny im. Grota-Roweckiego.
Był również członkiem Rady Kombatanckiej przy Marszałku Województwa Pomorskiego.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W okresie konspiracji służył oddziale ” Rysy”. Komendzie Obszaru nr 3, Południe-Wschód Lwów

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:Od 1944-05-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział "Rysy"
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

por. Edmund Popek ps. Żbik
ppor. Tadeusz Kosiński ps. Turoń

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Medal “Pro Patria”.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK Okręg Gdańsk, teczka osobowa Kasprowicz Witold.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

(do 1960 nazwisko Babiarz)

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?