Waydyk, Zbigniew Jan

Zbigniew Jan Waydyk

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1924-11-20
Miejsce urodzenia:Swisłocz
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Józef Bogdan
Imię matki:Zofia
Nazwisko panieńskie matki:Korwin-Szumowska [Szumska]
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Do szkoły powszechnej uczęszczał w Warszawie. Ukończył trzy klasy gimnazjum im. Stefana Batorego we Lwowie.

W czasie wojny:

Ukończył dziewiątą klasę szkoły radzieckiej i zdał maturę.

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował w Gliwicach jako magazynier PGR, był również pisarzem. Pisał wiersze, które ukazały się w białostockiej “Gazecie Współczesnej” oraz w “Sybiraku”.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Od 1943 r. był członkiem komisji do badania zbrodni nacjonalistów ukraińskich na terenie Lwowa.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Współredaktor “Biuletynu Ziemi Czerwieńskiej”

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:Od 1943-00-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:5 LDP
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany w 1945 r., śledztwo przeciw niemu trwało od 17.03. Został skazany na 10 lat pozbawienia wolności, które spędził w łagrach na Kołymie. W 11.1955 r. wrócił do Polski.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0858.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?