Folwarczny, Henryka

Henryka Folwarczny

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Głód
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:
Data urodzenia: 1921-01-18
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczała do szkoły powszechnej sióstr Bernardynek, a następnie do gimnazjum-liceum sióstr Notre-Dame.

W czasie wojny:

Zapisała się do klasy muzycznej.

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracowała w Instytucie Weigla jako preparatorka wszy. Podczas okupacji sowieckiej pracowała w Poliklinice przy ul. Franciszkańskiej.

Po wojnie:

W 01.1956 r. została kierowniczką działu kulturalno-oświatowego w Domu Kultury Zakładów Mechanicznych w Tarnowie. Od 09.1956 r. pracowała jako nauczycielka w Szkole Muzycznej w Bytomiu.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Prowadziła punkt kontaktowy.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:Od 1942-00-00
Pełnione funkcje:

Łączniczka

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Została wezwana na przesłuchanie na ul. Łackiego, gdzie zgłosiła się 13.12.1945 r. Aresztowano ją i poddano przesłuchaniom. Otrzymała wyrok 10 lat pozbawienia wolności, trafiła do obozu w Kołymie. W obozie należała do kultbrygady, występowała i śpiewała w teatrze. Zajmowała się również szyciem i haftowaniem. Podczas pobytu w obozie urodziła syna. Do Polski wróciła 03.12.1955 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/ 0522.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?