Ostrowska, Janina Stefania

Janina Stefania Ostrowska

pseud. Sosenka

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Jasińska
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Pudelewicz [po pierwszym mężu]
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1925-09-03
Miejsce urodzenia:Białystok
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Marian
Imię matki:Stefania
Nazwisko panieńskie matki:Kasperska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczała do szkoły “ekskluzywnej” we Francji, po przybyciu do Polski, gdy nadeszła wojna zaczęła chodzić do szkoły Dwernickiego we Lwowie, przedwojenne IX gimnazjum męskie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Po wojnie pracowała w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Potem mieszkała w Szczecinie i pracowała w delegaturze Czytelnika jako sekretarka, następnie została zatrudniona w Przedsiębiorstwie Konfekcji Odzieżowej nr 5 w Fordonie w charakterze tabeleowej.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Zaprzysiężona do Szarych Szeregów na przełomie 1941/1942 r. we Lwowie.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Działała na Rzeszowszczyźnie w oddziale leśnym “Wilka” w okolicach Dębicy, została oddelegowana do kompani sanitarnej. Po rozwiązaniu oddziału działała w konspiracji w Rzeszowie. Tam fotografowała żołnierzy radzieckich i ich posterunki. Była również łączniczką z Francją.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Gdy zaczęła się akcja “Burza” udała się z matką pod Rzeszów i zaczęła działać w tamtejszej konspiracji.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Aresztowana przez UB 6 września 1957 r. i skazana 17.03.1958 r. na 6 lat więzienia. Z więzienia została zwolniona 20.10.1961 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0598.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Jej ojczymem był Władysław Kasperski, pułkownik sztabu w Warszawie oraz dowódca w 22 Pułku Ułanów.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?