Flach, Stanisław

Stanisław Flach

pseud. Pik

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:
Data urodzenia: 1923-05-03
Miejsce urodzenia:Stryj
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do Gimnazjum Mechanicznego w Drohobyczu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

W latach 1939-1941 r. pracował w szpitalu miejskim. Następnie zatrudnił się w magazynach wojskowych zaopatrujących armię na froncie. Po wejściu armii rosyjskiej wstąpił do Istrebitelnych Batalionów, aby uniknąć poboru. Do 12.1944 r. pracował w komisji lekarskiej jako protokolant.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Przekazywał wiadomości o ruchu wojsk na froncie wschodnim, dokonywał sabotażu w magazynach wojskowych. Po wyjściu z aresztu został dołączony do oddziału partyzanckiego broniącego wsi Korczuszek.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Stanisławów
Przydział: Okręg AK Stanisławów
Inspektorat AK Stryj
Obwód AK Stryj
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany w 05.1944 r. Jego rodzice opłacili funkcjonariuszy, dzięki czemu wyszedł po dwóch tygodniach.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany w 12.1944 r. przez NKHB. Został skazany na 10 lat katorgi. W skutek pomyłki funkcjonariuszy nie został wywieziony. Podczas pobytu w lazarecie załatwił sobie przejście do brygady remontowej. W 06.1945 r. został wywieziony do obozu w Biełosielsku, a w 1946 r. do Norylska. W 1954 r. opuścił obóz i przez następny rok mieszkał w Norylsku. W 1955 r. powrócił do kraju

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0167.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?