Kubrakiewicz, Zbigniew Stanisław

Zbigniew Stanisław Kubrakiewicz

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1905-07-17
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1988-05-14
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1932 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1948 r. obronił doktorat.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Od 1937 r. pracował jako lekarz radiolog w poradni przeciwgruźliczej.

W czasie wojny:

Podczas okupacji sowieckiej działał w pracowniach RTG klinik Państwowego Instytutu Medycznego we Lwowie, a w czasie okupacji niemieckiej w szpitalu przeciwgruźliczym.

Po wojnie:

Po 1945 r. uczestniczył w odbudowie klinik i pracowni radiologicznych podporządkowanych Wydziałowi Lekarskiemu Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. W 1953 r. objął kierownictwo nad Kliniką Radiologii we Wrocławiu. W latach 1971-1975 był kierownikiem Kliniki Radioterapii.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Członek Towarzystwa Radiologicznego.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Pracował w szpitalu gruźliczym przy ul. Teatyńskiej.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Cmentarz Świętej Rodziny, [online:] https://cmentarz.wroclaw.pl/?p=2929, (dostęp: 18.06.2022 r.);

Fundacja CDCN, Papiery Jerzego Węgierskiego, Relacje ustne 1977-2000. Obszar nr 3 AK, Akcja Burza w Okręgu Lwów, sygn. 1551, t. 2, s. 85.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?