Żurawski, Julian

Julian Żurawski

pseud. Sztylet

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1917-02-18
Miejsce urodzenia:Barczewo
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Edward
Imię matki:Anna
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: sierżant
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Służba w 5 Dywizji Piechoty w Krakowie

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBoWiD oraz ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1944-01-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Dowódca plutonu

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK III/50 pp, 3 plut., 1 komp.
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Wg. dokumentów ŚZŻAK w niewoli niemieckiej od 08.1941r. do 02.1943 r.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych – nr legitymacji 32883 z dnia 30.12.1949 r. (Londyn)
Krzyż Walecznych – nr legitymacji DK-05385/W z dnia 25.09.1966 r. (Rada Państwa)
Medal Wojska – nr legitymacji 32628 z dnia 15.08.1948 r. (Londyn)
Krzyż Armii Krajowej – nr legitymacji 28943 z dnia 25.11.1983 r. (Londyn)
Krzyż Partyzancki – nr legitymacji 17779-72-127 z dnia 26.06.1973 r. (Rada Państwa)
Odznaka Grunwaldzka – nr legitymacji 39940 z dnia 17.01.1971 r. (Naczelny Dowódca Wojska Polskiego)
Medal Zwycięstwa i Wolności – nr legitymacji 59-71-252 z dnia 29.05.1971 r. (Rada Państwa)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK, Okręg Wołyń

Żołnierze Wołynia, Warszawa 2002, s. 283.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?