Kościałkowska, Józefa

Józefa Kościałkowska

pseud. Zet

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Borowska
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:
Data urodzenia: 1897-03-17
Miejsce urodzenia:Białystok
Data śmierci:1978-07-06
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku: Cmentarz Powązkowski, kwatera 284b
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 02.1943 r. córka Irena zaangażowała ją do pracy w komórce kontrwywiadu AK w Obszarze Lwów. Pełniła funkcję łączniczki w Oddziale KW Obszaru Lwowskiego AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

łączniczka

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Córka Irena Janiszewska ps. Kama, Kresowianka, prowadziła kancelarię kontrwywiadu.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

05.04.1945 r. została aresztowana przez NKWD i osadzona w więzieniu przy ul. Łąckiego we Lwowie. Otrzymała wyrok 10 lat zsyłki i trafiła do obozu Połowinka za Ural. Została zwolniona w 10.1948 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

BJ, sekcja rękopisów, Archiwum Jerzego Polaczka, sygn. akc. 410/01, relacje iw wspomnienia różnych osób, bs;

Teczka osobowa Ireny Kościałkowskiej, w zbiorach Archiwum Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?