Janiszewska, Irena

Irena Janiszewska

pseud. Kama, Kresowianka

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Kościałkowska
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1918-12-01
Miejsce urodzenia:Bobrujsk
Data śmierci:2006-10-16
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku: Cmentarz Powązkowski w Warszawie
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Józefa
Nazwisko panieńskie matki:Bobrowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: porucznik
Data: 2000-05-08
Starszeństwo:
Organ nadający: Minister Obrony Narodowej
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1938 r. ukończyła gimnazjum im. Stefana Batorego w Wołkowysku. Ukończyła pierwszy rok studiów na Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie, ale wybuch wojny przerwał dalszą naukę.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

We wrześniu i październiku 1939 r. pracowała w szpitalu jako pomoc pielęgniarska.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Po przyjeździe do Lwowa w 11.1939 r. łapała się różnych prac, między innymi w Fabryce Wódek i Likierów “Baczewski” lub rzeźni miejskiej. Po powrocie z więzienia jesienią 1941 r. pracowała w Instytucie Przeciwtyfusowym prof. R. Weigla.

Po wojnie:

Od 1946 r. pracowała jako księgowa w Zjednoczeniu Przemysłu Nieorganicznego w Złotym Stoku i Centralnym Zarządzie Zbytu Ministerstwa Przemysłu Maszynowego w Warszawie. W latach 1952-1977 pracowała w centralach Ministerstwa Handlu Wewnętrznego oraz w Urzędzie MHW jako starszy doradca.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

W gimnazjum należała do PWK.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Członkini Memoriału Generał Marii Wittek.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Została łączniczką w tworzących się strukturach SZP-ZWZ.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Po powrocie do Lwowa jesienią 1941 r. nawiązała kontakt z konspiracją. Do AK wstąpiła ok. 06.12.1941 r. Początkowo pełniła funkcję łączniczki jednej z komórek wywiadowczych Oddziału II. Początkiem 03.1943 r. por. Dzierżek zlecił jej prowadzenie kancelarii kontrwywiadu II Oddziału AK Obszaru Lwów. Ewidencję prowadziła w sowim mieszkaniu przy ul. Wyspiańskiego 11, obsługując jednocześnie punkt kontaktowy w innym lokalu. W 11.1943 r. została sekretarką i maszynistką Kancelarii KW Obszaru (później Biuro Studiów i Ewidencji KW).

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1939-00-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

łączniczka, sekretarka, maszynistka

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Od 11.1940 do 06.1941 r. była więźniem NKWD w Białymstoku. Po sforsowaniu więzienia przez cywili udało jej się zbiec.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami;

Krzyż Armii Krajowej;

Srebrny Krzyż Zasługi;

Medal Wojska;

Odznaka Weterana Walk o Niepodległość;

Odznaka Pamiątkowa “Akcji Burza”.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

BJ, sekcja rękopisów, Archiwum Jerzego Polaczka, sygn. akc. 410/01, relacje iw wspomnienia różnych osób, bs;

Teczka osobowa Ireny Kościałkowskiej, w zbiorach Archiwum Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?