Zołociński, Zdzisław

Zdzisław Zołociński

pseud. Piotr

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1917-00-00
Miejsce urodzenia:Warszawa
Data śmierci:1956-00-00
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Aleksander
Imię matki:Stanisława
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: sierżant podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczeń Gimnazjum im. Władysława IV przy ul. Jagielońskiej w Warszawie.

W latach 30 był drużynowym 67 WDH im. płk. Leopolda Lisa-Kuli przy Szkole Podstawowej nr 127 przy ul. Wileńskiej 31

W czasie wojny:
Po wojnie:

Ukończył studia na WSI w Warszawie

Służba wojskowa
Przed wojną:

Ukończył Szkołę Podchorążych Saperów w Warszawie

Uczestniczył w kampanii wrześniowej jako dowódca plutonu saperów w składzie Armii “Łódź”

 

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

pracował jako inżynier budownictwa lądowego

Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

28.02.1944 r. wyjechał na czele ok. 30 żołnierzy OS “Poli” do 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty, w której dowodził Kompanią Warszawską.

dowódca “warszawskiej” kompanii saperów, która stanowiła samodzielny pododdział 27 WDPAK.

Członek Specjalnego Oddziału Dywersyjnego KD AK pod dowództwem majora Jana Wojciecha Kiwerskiego

Organizował i brał udział w realizacji szeregu zadań zabezpieczenia inżynieryjnego dywizji ( działania minersko-zaporowe, budowa mostów, grobli itp.) oraz w bezpośrednich walkach z oddziałami niemieckimi, węgierskimi oraz UPA.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

dowódca kompanii saperów

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK I/45 pp; Kompania Warszawska
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Od 02.1940 r. w składzie patrolu “Praga”. Następnie w Związku Odwetu. Przeniesiony na dowódcę bazy terenowej nr 1 “Tarnów”. Jesienią 1942 r. powraca do Warszawy. W 1943 r. oficer bez przydziału w OS “Poli” Kedywu Komendy Głównej AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Wojsko Polskie

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/zdzislaw-zolocinski,52369.html [dostęp: 06.04.2020 r.]

Chlebowski C., Wachlarz, Monografia wydzielonej organizacji dywersyjnej Armii Krajowej, wrzesień 1941 – marzec 1943, Warszawa 1983;

Fijałka M., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK, Warszawa 1986.

Filar W., “Burza” na Wołyniu, Warszawa 2010.

Piotrowski Cz., Wojskowe Tradycje 27 WDPAK, Warszawa 1993, s. 250.

Smela Jan [w:] Krzysztof A. Tochman, “Słownik biograficzny cichociemnych”, T. 1. Oleśnica 1994, s. 119–120;

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum AK w Krakowie;

Tochman K. A., Smela Jan [w:] “Polski Słownik Biograficzny”, T. 39. Warszawa – Kraków 1999, s. 196–197.

Tucholski J., Cichociemni, Warszawa 1984, s. 409. =

Tucholski J., Cichociemni 1941–1945 – Sylwetki spadochroniarzy, Wojskowy Instytut Historyczny 1984, s. 49–50.

Żołnierze Wołynia, Warszawa 2002, s. 282.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Fotografia – https://ipn.gov.pl/strony-zewnetrzne/wystawy/akcja_burza/html/plansza211c.html

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?