Suchocki, Leon

Leon Suchocki

pseud. Lwiątko

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Leon Mickiewicz
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1922-06-09
Miejsce urodzenia:Grodno
Data śmierci:1948-04-07
Miejsce śmierci:Szczecin
Miejsce pochówku: Białystok
Rodzice
Imię ojca:Aleksander
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Myśliwiec
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: starszy sierżant
Data: 1943-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1935 r. ukończył cztery klasy szkoły powszechnej i rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum Męskim im. Adama Mickiewicza w Grodnie.

W czasie wojny:

Po wybuchu wojny kontynuował naukę w szkole przemianowanej na sowiecką dziesięciolatkę, z której zrezygnował po czterech miesiącach. W 1940 r. ukończył trzymiesięczny kurs fotograficzny.

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Od 1940 r. do lipca 1941 r. pracował jako pomocnik w jednym z zakładów fotograficznych w Grodnie.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Pod koniec 1941 r. wstąpił do ZWZ w Grodnie, obrał pseudonim „Lwiątko” i został przydzielony jako goniec do kompanii pancernej pod dowództwem ppor. Kazimierza Ponarada „Sępa”. Walczył w strukturach Obwodu nr 13 AK Grodno Prawy Niemen w składzie Okręgu Białystok AK. W listopadzie 1942 r. skierowany na Zastępczy Kurs Podchorążych Rezerwy w Grodnie, który ukończył w marcu 1943 r. w stopniu kaprala. W czerwcu 1943 r. został przydzielony do Kedywu Obwodu AK Grodno Prawy Niemen jako zastępca dowódcy tej komórki, ppor. Kazimierza Ponarada „Sępa”.

Brał udział w akcjach dywersyjnych przeciwko Niemcom (m.in. napady na areszty i drogi tranzytowe). Razem ze swoim bezpośrednim dowódcą wizytował oddziały, obozy i placówki znajdujące się na terenie obwodu. Pod koniec 1943 r., podczas jednej z akcji, w wyniku wybuchu granatu został ranny w nogę. Uzyskał wówczas awans do stopnia starszego sierżanta (11 listopada 1943 r.).

W drugiej połowie 1944 r.  na polecenie inspektora grodzieńskiego „Bąka” pełnił funkcję kuriera pomiędzy inspektorem a Obwodem AK Grodno Prawy Niemen.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Obwód nr 13 Grodno Prawy Niemen, Kedyw
Okręg:Okręg Białystok
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

 Od 18 lutego 1945 r. członek Kedywu Obwodu AKO Sokółka. Od marca członek patrolu dywersyjnego o kryptonimie „V-2” w ramach AKO-WiN.

W kwietniu 1946 r. otrzymał polecenie wyjazdu na Ziemie Odzyskane i w oparciu o kontakty wśród osób przesiedlonych z byłych wschodnich województw II RP zorganizować placówkę WiN w Szczecinku. Tam zorganizował grupę dywersyjną, w której skład weszli wspierający Suchockiego żołnierze z Inspektoratu Białostockiego Zrzeszenia WiN. Prowadził wywiad wśród miejscowej ludności i utrzymywał kontakt z białostockim dowództwem WiN poprzez pełniącego funkcję kuriera Henryka Rabcewicza.

W październiku 1946 r., podczas rozklejania ulotek w Białymstoku został postrzelony przez milicyjny patrol. Ze względu na odniesione rany przydzielono mu zadanie rozwożenia korespondencji i rozkazów do oddziałów. W grudniu 1946 r. Suchocki ciężko zachorował na płuca i do marca 1947 r. przebywał na leczeniu w tajnym mieszkaniu koło Suchowoli, będącym w dyspozycji oddziału „Wira”.

Ujawnił się 21 kwietnia 1947 r. przed komisją amnestyjną w WUBP w Warszawie

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Aresztowany 21 lipca 1947 r. w Szczecinku. Został przewieziony do wewnętrznego aresztu śledczego WUBP w Szczecinie. Znaleziono przy nim pistolet, dwa zapasowe magazynki z amunicją, fałszywy dowód tożsamości oraz notes ze słowami piosenki przepisanymi z podziemnej gazetki. Podczas śledztwa był torturowany.

Proces przed WSR w Szczecinie odbył się 30 stycznia 1948 r. w trybie zwykłym, w siedzibie sądu. Suchocki został skazany łącznie na karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia. 17 marca 1948 r. NSW podtrzymał orzeczony wobec Suchockiego wyrok kary śmierci.

Wyrok wykonano przez rozstrzelanie 7 kwietnia 1948 r. w więzieniu karno-śledczym w Szczecinie.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Zasługi z Mieczami

Krzyż Walecznych

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Semczyszyn M., Leon Suchocki “Lwiątko”, bdmw.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?