Augustyniak, Mieczysław

Mieczysław Augustyniak

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Włodzimierz Wołyński
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1911-07-06
Miejsce urodzenia:Poczapińce
Data śmierci:1978-12-30
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1921 r. rozpoczął naukę w I klasie II Gimnazjum w Tarnopolu. Na przełomie 1927/28 przeniósł się do III Gimnazjum, w którym zdał maturę dnia 21.06.1933 r. Następnie zaczął uczęszczać do Szkoły Podchorążych Artylerii, jednak po pewnym czasie został z niej zwolniony w wyniku uszkodzenia przy upadku z konia.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:

Podczas okupacji radzieckiej działał pod nazwiskiem Włodzimierz Wołyński i był członkiem Towarzystwa Śpiewaczego “Bard” w Tarnopolu.

Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W grudniu 1939 r. został zaprzysiężony przez Wacława Blicharskiego w ZWZ.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1939-00-00 - 1944-00-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg SZP-ZWZ Tarnopol (1939-1941)
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

W 1944 r. wzięty do ludowego Wojska Polskiego. W czasie służby w Lublinie dokonał zemsty na kilku żołnierzach radzieckich za zamordowanie jego ojca i wuja. Następnie będąc profosem wojskowego więzienia, uwolnił kilku AK-owców i zdezerterował z armii.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. I, sygn. 1320/6/1A, s. 14.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?