Kowal, Ludwik

Ludwik Kowal

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1909-05-23
Miejsce urodzenia:Poczapińce
Data śmierci:1944-03-12
Miejsce śmierci:Proszów
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Wojciech
Imię matki:Karolina
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczył się w II Gimnazjum w Tarnopolu, udzielał się tam też jako korepetyror. Po zdaniu matury w 1928 r. zapisał się na polonistykę na UJK we Lwowie. Prelegent TSL, reżyserował przedstawienia w Poczapińcach i Łuce Wielkiej. Przerwał studia ze względu na brak funduszy i rozpoczął pracę zarobkową w majątku Łuka Wielka, równolegle zaczął studiować zaocznie prawo na UJK, ukończył tam II rok studiów. Po odbyciu służby wojskowej wrócił do Łuki Wielkiej, gdzie przebywał do 1938 r. Po tym czasie udał się do Lwowa, gdzie ukończył III rok studiów prawniczych.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1932 r.  został powołany do służby wojskowej, którą odbył w 54 pp. otrzymując stopień podporucznika.

W czasie wojny:

W sierpniu 1939 r. został powołany do wojska i brał udział w Wojnie Obronnej.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

W kwietniu 1940 r. udał się do Lwowa. Dostał tam pracę magazyniera w kooperatywie “Krasnyj Konditor” na Zamarstynowie. Po wybuchu wojno niemiecko-rosyjskiej wrócił w lipcu 1941 r. do Poczapiniec i podjął się pracy w “Liegenschaftcie” w Baworowie.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Przybył do Baworowa w lipcu 1941 r. i zaczął tam organizować konspiracje ZWZ, a następnie AK, zostając dowódcą tamtejszej placówki. W marcu 1944 r. został złapany obok miejsca pracy przez bojówki UPA. Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Proszowa w 1944 r. znaleziono jego ciało przewiązane drutem kolczastym we wsi Proszowa.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Komendant placówki AK w Baworowie

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Samodzielne placówki samoobrony (AK), Okręg AK Tarnopol
Inspektorat AK Tarnopol
Obwód AK Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

17 września 1939 r. dostał się do niewoli radzieckiej. Udało mu się z niej uciec podczas transportu i wrócił do domu w Poczapińcach, gdy go zaczęto szukać ukrył się w Draganówce.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. III, sygn. 1320/6/1C, s. 480, 481;

Komański H., Siekierka Sz., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich w województwie tarnopolskim (1939-1946), Wrocław 2004, s. 851.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?