Legan, Wacław

Wacław Legan

pseud. Niedorostek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1927-04-07
Miejsce urodzenia:wieś Litwa
Data śmierci:2022-03-25
Miejsce śmierci:Bydgoszcz
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Zaprzysiężony 2 lutego 1944 roku w majątku hrabiego Łubieńskiego, początkowo w brygadzie “Szczerbca”, następnie został przeniesiony do brygady “Tura”, sformowanej z sił Ośrodka Oszmiana. Tam został łącznikiem i zwiadowcą w 13 drużynie – przenosił meldunki i rozkazy, zajmował się także transportem żołnierzy na trasie: Murowana Oszmianka–Krewo–Łosk–Porzecze– Hordziłowo–Litwa–Nowosady.

W maju 1944 r. brał udział w bitwie pod Murowaną Oszmianką.

Data zaprzysiężenia:1944-02-02
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Łącznik, zwiadowca

Oddział względnie pion organizacyjny:3 WB AK, 8 WB AK, 13 dr.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Jego bezpośrednim przełożonym był Henryk Bortkiewicz “Huragan”.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Brat “Radyniak”  słuzył w 8 i 3 Wileńskiej Brygadzie AK. Brał udział w operacji “Ostra Brama”.

Ojciec Jan “Sito”.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Damazyn M., Bydgoszczan portret własny, t. 2, Bydgoszcz 2016, s. 115-171.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?