Wróblewski, Kazimierz

Kazimierz Wróblewski

pseud. Maryśka, Ostatni, Ryś

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1914-08-02
Miejsce urodzenia:Kozodawy pod Hrubieszowem
Data śmierci:2007-07-01
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku: Grabowiec
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył szkołę podstawową oraz kontynuował naukę w gimnazjum i liceum im. Księdza Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

 

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Był likwidatorem szkód w PZU. Po 1956 r. pracował w Instytucie Budownictwa, Melioracji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie, a następnie w gospodarstwach rolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie PAX. Do przejścia na emeryturę kierował gospodarstwem rolnym w Ojrzanowie.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Działalność konspiracyjną rozpoczął pod koniec 12.1939 r. Zajmował się organizowaniem komórek konspiracyjnych na terenach następujących wsi: Werbkowice, Terebiniec, Terebiń, Miętkie i Modryniec. Prowadził również zbiórkę i konserwację broni oraz szkolenia dla nowych członków konspiracji. Z powodu zagrożenia dekonspiracją i aresztowaniem przez Niemców w 12.1942 r. był zmuszony opuścić teren działania i przeniósł się na północne obszary powiatu hrubieszowskiego. W 01.1943 r. komendant Obwodu Hrubieszów, Antoni Rychela „Anioła”, wyznaczył mu zadanie zorganizowania i przeszkolenia pierwszego na tym terenie oddziału partyzanckiego. Jego bazą miały być Lasy Strzeleckie.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Obwód Hrubieszów
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

We 09.1944 r. w Nowokajetanówce pod Dubienką został mianowany komendantem rejonu II Dubienka – Horodło – Białopole. Działał w konspiracji do jesieni 1945 r. pod pseudonimem “Ostatni’, ponieważ jako ostatni przybył na wezwanie. Po formalnym rozwiązaniu struktur AK przeniósł się do Ruchu Oporu Armii Krajowej oraz od 09.1945r. należał do WiN.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Tadeusz Ciosul – odbierający przysięgę

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Aresztowany przez UB wiosną 1946 r. Przeszedł ciężkie śledztwo w więzieniach w Chełmnie, Świeciu, Bydgoszczy i Warszawie. W siedzibie MBP przt ul. Rakowieckiej przesłuchiwał go sam owiany mroczną sławą kat Polaków, pułkownik Józef Różański–Goldberg. Przeszedł również przez okrutne śledztwo w Informacji Wojskowej. Ostatecznie skierowano go do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Lublinie. Stanowczo nie przyznawał się do działalności konspiracyjnej. Wyszedł z więzienia w 1947 r. wskutek amnestii.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych (dwukrotnie)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

http://bialopole.eu/files/Maryska.pdf, dostęp: 08.04.2020.

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 281.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?