Frey, Franciszek

Franciszek Frey

pseud. Tomasz, Świerk, Wiktor

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1963-01-09
Miejsce śmierci:Głubczyce
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data: 1943-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Służył w 27 Pułku Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Przez chwilę służył w ludowym Wojsku Polskim.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Był dyrektorem szkoły w Głubczycach.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Zakonspirowany w NOW jako komendant Obwodu Busk, następnie został oddany do dyspozycji AK, gdzie objął dowództwo nad kompanią w Busku.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Zagrożony dekonspiracją udał się z rodziną do Lwowa, skąd został skierowany do Zaleszczyk i pełnił tam funkcję komendanta Obwodu do kwietnia 1944 r. Według Węgierskiego Franciszek Frey w czerwcu 1944 r. został skierowany ze Lwowa do Monasterzysk na stanowisko komendanta Obwodu Buczacz.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Komendant Obwodu

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obwodu Zaleszczyki
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Inspektorat AK Czortków
Obwód AK Zaleszczyki
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po wkroczeniu Rosjan został aresztowany i przez 3 dni przesiadywał w więzieniu. Udało mu się uciec z więzienia i przedostać do Zaleszczyk stamtąd 09.11.1945 r. wyjechał do Polski.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, P. Woźniak, Armia Krajowa Okręg Tarnopolski, sygn. akc. 1320/5/5, s. 192;

CDCN, Papiery Jerzego Węgierskiego, Okręg Tarnopol AK, sygn. 1551(2), s. 5;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 190, 231.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?