Kobernicka, Eugenia

Eugenia Kobernicka

pseud. Izabela

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Chmura
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1916-01-05
Miejsce urodzenia:Janów Lwowski
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Andrzej
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Denys
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończyła Seminarium Nauczycielskie w Jaworowie, a w 1961 r. również Studium Nauczycielskie w Katowicach, na kierunku nauczanie początkowe klas I-IV.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

We wrześniu 1939 r. pomagała dostarczając amunicję i żywność dla wojska oraz odzież cywilną zdemobilizowanym żołnierzom.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

W 1938 r. rozpoczęła pracę w szkole 7-klasowej w Chełmie Wielkim koło Mysłowic.

W czasie wojny:

We wrześniu 1939 r. rozpoczęła pracę w szkole w Lelechówce koło Janowa.

Po wojnie:

W latach 1961-1971 była Kierowniczką Ogniska Metodycznego klas I-IV w Inspektoracie Oświaty w Tychach.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Członkini PWK, przez 5 lat nauki w seminarium należała do hufca. W 1934 r. ukończyła Podinstruktorski Kurs Obrony Przeciwgazowej. Prowadziła hufiec PWK w klasie VII w szkole w Chełmie. We wakacje 1939 r. została skierowana na sześciotygodniowy obóz PWK w Garczynie przez Kuratora z Katowic, aby móc dalej prowadzić hufiec.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Po ponownym ataku Niemiec w 1941 r. wyjechała do Lwowa. Została zaprzysiężona przez dr Stanisławę Domosławską ps. Błyskawica. Była łączniczką Dzielnicy Lwów-Zachód, posiadała kontakty do osób spalonych, umieszczonych w klasztorze OO Reformatów. Pomagała zorganizować szpital na Politechnice Lwowskiej. Zajmowała się kolportażem poczty i broni.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:od 1941-06-00
Pełnione funkcje:

Łączniczka, kolporterka

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej,

Odznaka Weterana Walk o Niepodległość.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Teczka osobowa Eugenii Kobernickiej, w zbiorach Archiwum Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej,

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?