Witkowski, Jan

Jan Witkowski

pseud. Gałązka

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1923-11-05
Miejsce urodzenia:Pańska Dolina
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Maciej
Imię matki:Michalina
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył 7 klas szkoły powszechnej w 1938 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Po ukończeniu szkoły w 1938 r. zaczął pracę w gospodarstwie rolnym rodziców. W 1939 r. zatrudnił się w miejscowej zlewni mleka, jednocześnie nadal pomagając ojcu na roli (do 1943 r.)

W czasie wojny:
Po wojnie:

Zajął się pracą na roli w gospodarstwie rodziców oraz pracą w Gminnej Spółdzielni Samopoc Chłopska na stanowisku magazynier zbożowy do 1960 r. Od 1960 r. do emerytury pracował w kamieniołomach.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBoWiD, Opole

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Był uczestnikiem Samoobrony Pańska Dolina od 09.1943 r. do 03.1944 r. Następnie żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, I batalion, 43 pp. Brał czynny udział w walkach z grupami UPA atakującymi placówkę oraz okoliczne wsie zamieszkałe przez Polaków. Służył do rozbrojenia przez Armię Czerwoną.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-09-00 - 1944-09-00
Pełnione funkcje:

Strzelec, obsługa karabinu maszynowego.

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK I/43 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg AK Wołyń (1942-1944), 27 WDP AK
Inspektorat Rejonowy AK Dubno „Dąbrowa”
Zgrupowanie „Gromada” 27 WDP AK
Obwód AK Dubno „Dźwig”
Batalion „Korda” I/43 pp 27 WDP AK
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Albert Kozłowski “Jastrząb” – bezpośredni przełożony w samoobronie

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), teczka osobowa Witkowski Jan;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 279.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

W 1945 r. wraz z rodziną przesiedlono go na Ziemie Odzyskane, gdzie zajęli gospodarstwo rolne w miejscowości Gracze.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?