Wiatr, Antoni

Antoni Wiatr

pseud. Tygrys

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1914-12-23
Miejsce urodzenia:Siedlisko
Data śmierci:1991-04-03
Miejsce śmierci:Bystrzyca Kłodzka
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Kazimierz
Imię matki:Waleria
Nazwisko panieńskie matki:Janicka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1935 r. służył w 21 Pułku Ułanów, w 1936 r. skończył szkołę podoficerską.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ŚZŻAK

ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Członek Oddziału Partyzanckiego “Bomby”. Od początku 1944 r. żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, I batalion, 45 pp, pluton zwiadowczy.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-00-00 - 1943-00-00
Pełnione funkcje:

Zastępca dowódcy placówki samoobrony we wsi Haly (odcinek Huta Stepańska, punkt oporu Siedlisko), zwiadowca.

Oddział względnie pion organizacyjny:OP "Bomby", 27 WDP AK I/45 pp, Kompania Warszawska
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Od 12.1944 r. do 06.1945 r. więziony w lubelskim więzieniu.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (leg. nr 154-84-70)

Krzyż Armii Krajowej (leg. nr 28954)

Krzyż Partyzancki (leg. nr K-5215)

Medal Wojska (leg. nr 32592)

Odznaka XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska

Odznaka Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej”, r. 8, 1991, nr 3-4 (31-32);

Doliński K., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej: wykazy żołnierzy poszczególnych pododdziałów, (oprac.) Goś E., Lublin 2016;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), teczka osobowa Wiatr Antoni;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 278.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?