Starościn, Eugenia

Eugenia Starościn

pseud. Szarotka, Żenia

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1918-01-20
Miejsce urodzenia:Zdołbunowo
Data śmierci:1985-04-29
Miejsce śmierci:Bytom
Miejsce pochówku: Cmentarz przy ul. Kraszewskiego w Bytomiu, grób nr 295
Rodzice
Imię ojca:Paweł
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Była uczennicą Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego Lenkiewiczowej w Tarnopolu w latach 1928/29 – 1929/30 i Państwowego Gimnazjum Żeńskiego im. J. Piłsudskiego w latach 1930/31- 1935/36. Maturę zdała w 1936 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Po wojnie udała się do Krakowa i rozpoczęła studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1952 r. ukończyła studia.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Była nauczycielką matematyki od 1947 r. w Tarnowskich Górach, a następnie w Bytomiu. Tam szykany przełożonych szkolnych doprowadziły ją do choroby psychicznej i kilkukrotnego pobytu w domu dla psychicznie chorych w Lublińcu. Przebywała w domu Opieki Społecznej “Caritas” w Bytomiu w latach 1982-1985.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Była drużynową II Drużyny Harcerek im. Z. Chrzanowskiej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Utrzymywała łączność z komendą Okręgu. Pracowała również jako kurierka oraz sekretarka komendanta płk. Studzińskiego. Brała udział w Szkole Podchorążych Rezerwy dla kobiet z WSK, kończąc go w 1943 r. i uzyskując stopień kaprala podchorążego. Wyjechała razem z płk. Studzińskim do Lwowa w marcu 1944 r.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Łączniczka w Oddziale II, sekretarka, kurierka

Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział II Komendy Okręgu Tarnopol
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Komenda Okręgu AK Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Działała w organizacji “NIE” jako łączniczka i kurierka. Później działała w organizacji “WiN” w Żorach rejon “Czarnohora”, będąc tam łączniczką Wiktora Rzeźnika.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Aresztowana na początku 1953 r. i w grudniu tego roku skazana na 5 lat więzienia. Opuściła więzienie w wyniku amnestii w 1956 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Balbus T., “Ostatni kapitanowie”: epilog Komendy Obszaru Lwowskiego “Nie” ewakuowanej na ziemie zachodnie Polski, “Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 1/2, 2002, s. 169;

BJ, sekcja rękopisów, P. Woźniak, Z niw i ugorów mego życia, t. II, sygn. akc. 9/85, s. 147, 234;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. V, sygn. 1320/6/1E, s. 1061;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, P. Woźniak, Armia Krajowa Okręg Tarnopolski, sygn. akc. 1320/5/5, s. 63, 87, 274, 280;

CDCN, Papiery Jerzego Węgierskiego, Okręg Tarnopol AK, sygn. 1551(2), s. 22;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0917;

Przywracanie pamięci “żołnierzy wyklętych” – udział prokuratury w postępowaniach rehabilitacyjnych, [online:] http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=108&ida=11510, (dostęp 20.04.2022);

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 123, 251, 287.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

23 maja 2013 r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze stwierdził nieważność wyroku z 1953 r.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?