Warfłomiejew, Borys

Borys Warfłomiejew

pseud. Chan

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1913-04-24
Miejsce urodzenia:Żytomierz
Data śmierci:1994-00-00
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Mikołaj
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Do 12.1952 sekretarz POP w PPK “Ruch”. W połowie grudnia usunięty z PZPR i zdjęty ze stanowiska sekretarza generalnego PPK “Ruch” (IPN BU 0703/1127, k. 68). Funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa do ok. 1949 r.

Działalność w ruchu kombatanckim:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, II batalion, 50 pp.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK II/50 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej”, r. 10, 1995, nr 2 (46);

Doliński K., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej: wykazy żołnierzy poszczególnych pododdziałów, (oprac.) Goś E., Lublin 2016;

https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/59265, (dostęp: 27.03.2020);

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 278.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi

funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa PRL

„Zwolniony dyscyplinarnie za to, iż w ankietach personalnych podał szereg fałszywych danych. Podejrzany o przynależność do AK w czasie okupacji oraz o utrzymywanie kontaktów z członkami bandy >Rychlika< w 1946 r.” (IPN BU 0703/1127, k. 1). ///
Do grudnia 1952 sekretarz POP w Gen. Dyr. PPK “Ruch”, w połowie grudnia usunięty z PZPR i zdjęty ze stanowiska sekretarza generalnego PPK “Ruch” (IPN BU 0703/1127, k. 68).

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?