Kita, Adolf

Adolf Kita

pseud. Emil, Robert

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1914-04-06
Miejsce urodzenia:Siedliska
Data śmierci:2003-08-12
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku: Cmentarz Powązkowski, kwatera D 37, rząd 3, grób 17
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczeń I Gimnazjum w Tarnopolu w latach 1928-1935. Maturę zdał 5 czerwca 1935 r. Następnie studiował na wydziale prawa UJK we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Brał udział w Wojnie Obronnej w 1939 r.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Był przybocznym III drużyny harcerzy w Tarnopolu w stopniu ćwika.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Po wojnie zamieszkał w Warszawie. Był również posłem na Sejm przez 2 kadencje z ramienia Stronnictwa Ludowego.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Rzekomo był również komendantem Podokręgu BCh Tarnopol w latach 1943 – 1944.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Oficer Informacyjny w Inspektoracie Tarnopol oraz opiekun Szkoły Podchorążych w Inspektoracie Tarnopol. Dowodził także kompanią “Chrobry III” – miejską, w Obwodzie Tarnopol.

 

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-00-00 - 1944-00-00
Pełnione funkcje:

Oficer informacyjny, dowódca kompanii

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Inspektoratu Tarnopol, komp. "Chrobry III"
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Inspektorat AK Tarnopol
Obwód AK Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Michał Bieńkowski “Andrzej” – szwagier, komendant Obwodu Tarnopol.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W grudniu 1944 r. został uwięziony przez NKWD, zwolniono go w wyniku podpisania zobowiązania współpracy z NKWD. Po wypuszczeniu go z więzienia uciekł do Polski.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Biogram Adolfa Kity na stronie Sejmu, [online:] https://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000004649&find_code=SYS&local_base=ARS10 (dostęp 07.04.2022);

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. III, sygn. 1320/6/1C, s. 423;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, P. Woźniak, Armia Krajowa Okręg Tarnopolski, sygn. akc. 1320/5/5, s. 103, 105;

CDCN, Papiery Jerzego Węgierskiego, Okręg Tarnopol AK, sygn. 1551(2), s. 6, 10, 22;

Relacja Bronisława Żeglina, Elbląg 1988, maszynopis w zbiorach CDCN – BJ, sygn. 5/2, s. 8, 9;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 150, 151.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?