< class="bt_bb_headline_tag">
, Edward" subheadline="" font="" font_size="" color_scheme="" color="" align="" url="" target="_self" html_tag="h1" size="medium" dash="top" el_id="" el_class="" el_style=""]

Edward Wawrzyn [Wawrzynów]

pseud. Neme, Nemo, Odrowąż

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1919-06-10
Miejsce urodzenia:Rosochowaciec
Data śmierci:1973-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Był uczniem III Gimnazjum w Tarnopolu w latach 1933/34 – 1936/37, następnie Liceum Pedagogicznego w latach 1937/38 – 1938/39.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Kolejarz, dyżurny ruchu PKP w Podwołoszczyskach.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Harcerz.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Był członkiem Tajnej Organizacji Harcerskiej działającej w ramach ZWZ od jesieni 1939 r. do marca 1940 r.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W ZWZ działał od jesieni 1939 r. Na przełomie 1939/40 r. mieszkał w Tarnopolu u rodziny Warchołowskich. Zajmował się przerzucaniem wojskowych do Rumunii. Mieszkał w Roschowaćcu a pracował w Podwołoszycach. We wrześniu 1943 r. spowodował z oddziałem wykolejenie pociągu towarowego 2,5 km za stacją Bogdanówka w stronę Podwołoczysk, rozmontowując 15 m torów i przesuwając go z osi. W wyniku akcji przewrócił się parowóz, a z toru wyskoczyło 10 wagonów ze sprzętem wojskowym. Podpalili również cysternę z benzyną na stacji Podwołoczyska. Inne próby dywersji na tej linii kolejowej nie udały się lub zakończyły połowicznym sukcesem. W końcu lutego 1944 r. “Odrowąż” po uzgodnieniu z dyżurnym na stacji Wołoczyska, doprowadził do zderzenia się pociągów między oboma stacjami. W wyniku zdarzenia spadło siedem cystern. Dyżurny zbiegł, a Niemcy nie zdążyli przeprowadzić dochodzenia.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca plutonu Kedyw

Oddział względnie pion organizacyjny:Kedyw
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Tajna Organizacja Harcerska, Okręg AK Tarnopol
Inspektorat AK Tarnopol
Obwód AK Skałat
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany przez NKWD 23.03.1940 r. za działalność w TOH.  Zwolniony 21.07.1940 r. po podpisaniu zobowiązania współpracy z NKWD. Ostrzegł przed aresztowaniem Władysława Warchałowskiego.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. VI, sygn. 1320/6/1F, s. 1215;

Relacja Bronisława Żeglina, Elbląg 1988, maszynopis w zbiorach CDCN – BJ, sygn. 5-2, s. 3, 4;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 159, 160.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?