Świda, Ludwik

Ludwik Świda

pseud. Żbik

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1915-06-14
Miejsce urodzenia:Halinówka
Data śmierci:2011-01-18
Miejsce śmierci:Szczecin
Miejsce pochówku: Cmentarz Centralny w Szczecinie
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Wiktoria
Nazwisko panieńskie matki:Krakowiak
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: plutonowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podpułkownik w st. spocz.
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

1934-03-05 – 1936-10-15 27 Pułk Artylerii Lekkiej.

W czasie wojny:
Po wojnie:

1944-08-01 – 1954-05-27 (l)WP.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 1943-02-00 konspiracja AK obwód Włodzimierz;

od 1943-07-00 placówka samoobrony Włodzimierza;

1944-01-00 – 1944-04-00 27 WDP AK 4 komp. II/23 pp;

Bierze udział w walkach pod Piatydniami, Wodzinowem i pod Włodzimierzem, w lasach Iszowskich, Musurskich i pod Kowlem. Ranny i kontuzjowany, przechodzi do zwiadu konnego.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-02-00 - 1944-04-00
Pełnione funkcje:

dowódca plutonu

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK, II/23 pp 4 komp.
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg AK Wołyń (1942-1944), 27 WDP AK
Inspektorat Rejonowy AK Łuck „Łuna”, „Osnowa”
Zgrupowanie „Osnowa” 27 WDP AK
Obwód AK Włodzimierz Wołyński „Ława”
Batalion „Lecha” II/23 pp 27 WDP AK
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Obóz Karny w Kalinówce.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Odrodzenia Polski IV z dn. 1987-09-16;

Order Odrodzenia Polski V z dn. 1970-08-29;

Krzyż Armii Krajowej z dn. 1983-11-25;

Krzyż Partyzancki z dn. 1951-02-01;

Krzyż Kampanii Wrześniowej nr 4415 z dn. 1985-08-15 – Minister Spraw Wojskowych;

Medal Wojska Polskiego nr 32936 – Ministerstwo Obrony Narodowej;

Krzyż Walecznych nr 3592/295 z dn. 1946-01-02 – Krajowa Rada Narodowa.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), teczka osobowa Ludwik Świda;

Czerwiński J., Z wołyńskich lasów na berliński trakt, Warszawa 1972, s.;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 273.

 

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?