Szymczyk, Wacław

Wacław Szymczyk

pseud. Kamienica

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1920-03-17
Miejsce urodzenia:Kowel
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Feliks
Imię matki:Zofia
Nazwisko panieńskie matki:Kruk
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: starszy strzelec
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Przysposobienie Wojskowe w Kowlu

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBOWiD Słupsk legitymacja nr 0242601 z dn. 1984-01-26

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 1943-06-00 do 1943-08-30 samoobrona Groszówka-Zasmyki

od 1943-09-01 zgrupowanie Gromada 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-07-01 - 1944-04-20
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK, 50 pp, 1 bat.,1 komp.
Okręg:
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

D-ca dywizji major Jan Szatanowski ps. Kowal

 

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

W 1944-06-00 odesłany w głąb Rosji do 2 Armii Ludowego Wojska Polskiego

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej nr 29180 z dn. 1983-11-25

Medal Wojska Polskiego nr 32930 z dn 1948-08-15 – MON

Krzyż Partyzancki nr 3131-83-68 z dn. 1983-10-12

Medal 40-lecia Polski Ludowej nr 153/15/84 z dn. 1984-07-22

Medal Zwycięstwa i Wolności nr 179/87/48 z dn. 1987-02-04

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Żołnierze Wołynia, Warszawa 2002;

Archiwum ŚZŻAK Warszawa

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?