Szczepaniak, Feliks

Feliks Szczepaniak

pseud. Słucki, Szczepcio

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1909-06-09
Miejsce urodzenia:Boguszówka pow. Kozienice
Data śmierci:1963-06-04
Miejsce śmierci:Raszkowo koło Kłodzka
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

w 1930 ukończył Seminarium Nauczycielskie w Ursynowie,

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1937 otrzymał przeszkolenie w Szkole Podchorążych Rezerwy,

 

 

W czasie wojny:

Kampania wrześniowa 13 DP w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego i nad Wisłą,

W sierpniu 1943 wstąpił do oddziału “Bomby” – “Wujka” – kpt. Władysława Kochańskiego w rejonie Starej Huty został dowódcą kompanii

Dowódca 1 kompanii I batalionu 44 pp “Gzymsa”

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Nauczyciel w szkole powszechnej we wsi Głuszków, gm Ludwipol, pow. Kostopol na Wołyniu

W czasie wojny:
Po wojnie:

pracował jako nauczyciel, podinspektor i kierownik szkoły podstawowej w rejonie Kłodzka

Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W sierpniu 1943 wstąpił do oddziału “Bomby” – “Wujka” – kpt Władysława Kochańskiego w rejonie Starej Huty, gdzie został dowódcą kompanii. W końcu stycznia 1944 przybył wraz z oddziałem na koncentrację 27 WDPAK w rejonie Kowla. W marcu 1944 oddz. “Bomby” połączył się z z oddz. “Gzymsa” – por. F. Pukackiego, został dowódcą 1 kompanii I batalionu 45 pp “Gzymsa”. Na tym stanowisku przeszedł cały szlak bojowy dywizji do rozbrojenia 25 VII 1944 pod Lubartowem.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca kompanii,

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK. 45pp, I bat,
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Wojsko Polskie

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych,

Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Żołnierze Wołynia, Warszawa 2002, s. 273

Piotrowski Cz. Wojskowe i historyczne tradycje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Warszawa 1993, s. 249-250.

Doliński Kazimierz “Szerszeń”, 27 Wołyńska Dywizja Piechoty. Wykazy żołnierzy poszczególnych pododdziałów, Koszalin 2009 r., Syców 2016 r., s.120.;

Filar W., “Burza” na Wołyniu, Warszawa 2010 r., s. 120,127,244.

Turowski J., Pożoga;

Fijałka M., 27 WDP;

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum AK w Krakowie;

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?