Kusiński, Józef

Józef Kusiński

pseud. GH-3, Józef

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Wojciech Kuś, Rup Robert
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1902-04-23
Miejsce urodzenia:Puśniki
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Wojciech
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:Koryzna
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Państwową Szkołę Techniczną we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1918 r. służył jako ochotnik w 1 pułku artylerii legionowej. W 1920 r. ponownie zgłosił się na ochotnika do do Oddziału Szturmowego Aut Pancernych. Walczył w bitwach pod Zadwórzem, Dawidowem i Brzuchowicami. W 1923 r. został powołany do odbycia służby wojskowej w 9 puł. w Czortkowie.

W czasie wojny:

W kampanii wrześniowej walczył w obronie Lwowa.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Przez parę lat pracował w budownictwie, następnie założył przedsiębiorstwo zielarskie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Należał do Polskiej Partii Socjalistycznej oraz udzielał się w Związku Majstrów Budowlanych.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Współzałożyciel Organizacji Orląt skupiającej głównie młodzież szkolną i studentów. Organizacja utworzyła schroniska dla bezdomnej młodzieży oraz dostarczała żywność dla mieszkańców Lwowa, przy wsparciu  RGO. W 1942 r. zorganizował razem z żoną w swoim mieszkaniu przedszkole dla dzieci zmarłych wojskowych. Pomagał przy przeprowadzaniu grup Żydów oraz w drukowaniu dla nich fałszywych aktów chrztu.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Jego przedsiębiorstwo zielnicze pracowało organizacyjnie dla Okręgu Lwowskiego, którego struktura tworzyła siatkę wywiadu.

Data zaprzysiężenia:1941-03-20
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Oficer personalno-legalizacyjny z Oddziału I.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany w nocy z 4/5.10.1943 roku przez Gestapo.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Gwiazda Przemyska,

Medal za Wojnę 1918-1921,

Krzyż za Zasługi z Mieczami,

Krzyż Walecznych,

Order Virtuti Militari V kl.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

BJ, sekcja rękopisów, Archiwum Jerzego Polaczka, sygn. akc. 411/01, relacje i wspomnienia różnych osób, s. 1-21;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 93.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?