Skuza, Wacław

Wacław Skuza

pseud. Szydło

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1915-09-23
Miejsce urodzenia:Baranówek/ k. Opatowa
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Anna
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

II PSK Hrubieszów (od 1938r. w rezerwie)

W czasie wojny:

19. Pułk Ułanów

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBoWiD nr leg. 0057554

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 1943-08-28 do 1944-01-15 samoobrona we wsi Zielona

Od 1944-01-16 do połowy maja 1944 batalion Trzask

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-08-28 -1944-05-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK III/50 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Mikołaj Bałysz “Zagłoba”; Józef N “Liść”; por. Zbigniew Twardy “Trzask”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

(L)WP (maj 1944 – maj 1945)

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

schwytany przez Armię Sowiecką (ok 20.09. 1939 – ucieczka ok 25.09.1939)

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

aresztowany 16.07.1950 r. przez UB, pobyt w więzieniu od lipca 1950 do maja 1951r.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Medal “Za udział w walkach o Berlin” nr leg. 39586, 05.05.1970
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nr leg. 2825-78-43, 25.10.1978
Medal Zwycięstwa i Wolności nr leg. 137-80-102, 27.02.1980
Medal “Za udział w wojnie obronnej 1939”, nr leg. 278-82-157, 07.07.1982

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK Okręg Warszawa, teczka osobowa Wacława Skuzy; 

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 269. 

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?