Pukacki, Franciszek

Franciszek Pukacki

pseud. Gzyms

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Jan Konstanty Kobudziński, Marek Korajski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1916-01-29
Miejsce urodzenia:Wyskość
Data śmierci:1980-11-04
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku: Krotoszyn
Rodzice
Imię ojca:Teofil
Imię matki:Joanna
Nazwisko panieńskie matki:Cwojdzińska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data: 1944-05-03
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Od 1927 r. uczęszczał do  Gimnazjum Klasycznego im. Hugo Kołłątaja w Krotoszynie, gdzie w 1934 r. uzyskał świadectwo dojrzałości.

W czasie wojny:

 

 

Po wojnie:

W 1962 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1937 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, którą ukończył tuż przed rozpoczęciem wojny. We wrześniu 1939 r. otrzymał przydział do 60 pp WP w Ostrowi Mazowieckiej. W ramach tej jednostki walczył w Wojnie Obronnej 1939 r. 24 września 1939 został mianowany podporucznikiem.

W czasie wojny:

Wziął udział w Wojnie Obronnej 1939 r. Uczestniczył w bitwie nad Bzurą i w obronie Warszawy. Pod koniec 1939 r. przedostał się do Francji. 27.06.1940 r., po klęsce Francji w wojnie z Niemcami, przedostał się do Wielkiej Brytanii. Pod koniec 1940 r. zgłosił się do służby w kraju. Został przeszkolony w dywersji jako “cichociemny”. 10.11.1941 r. został zaprzysiężony w Oddziale VI Sztabu Naczelnego Wodza. Do kraju zrzucony w nocy z 03/04.03.1942 r. pod Wyszkowem. Przydzielony do “Wachlarza”, Odcinek II.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Służył w wojsku.

W czasie wojny:
Po wojnie:

W pierwszych latach po wojnie pracował jako kamieniarz. Po ukończeniu studiów został urzędnikiem różnych instytucji państwowych w Warszawie.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Członek ZBoWiD.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Po zrzucie skierowany na Wołyń. Tam walczy w ramach Odcinka II “Wachlarza”.

Po włączeniu “Wachlarza” w struktury akowskie rozpoczyna organizować Oddział Partyzancki “Gzyms”. Od lipca 1943 r. prowadzi działania partyzanckie w rejonie Szepietówka-Sławuta-Ostróg przeciwko Niemcom i UPA.

Na początku 1944 r. udaje się ze swoim oddziałem na miejsce koncentracji 27 WDP AK. W ramach Dywizji zostaje mianowany dowódcą I batalionu w 45 pp. Na czele tegoż oddziału przeszedł cały szlak bojowy wiodący przez Wołyń, Polesie i Lubelszczyznę.

Data zaprzysiężenia:1941-11-10
Czasookres:1941-11-10 - 1944-07-26
Pełnione funkcje:

Dowódca ośrodka dywersyjnego w Szepietówce;

Dowódca Oddziału Partyzanckiego “Gzyms”;

Dowódca I batalionu 45 pp w 27 WDP AK.

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny; "Wachlarz Odcinek II; 27 WDP AK I/45 pp; Kompania Warszawska
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Odcinek II „Wachlarza”, Okręg AK Wołyń (1942-1944), 27 WDP AK
Inspektorat Rejonowy AK Równe „Browar”
Dowództwo 27 WDP AK
Oddział Partyzancki „Gzyms”
Samodzielna kompania saperów (tzw. warszawska) 27 WDP AK, Batalion „Gzymsa” I/45 pp 27 WDP AK
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Wziął udział w akcji “Burza” na Wołyniu i Lubelszczyźnie.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

W Wielkiej Brytanii służył w 4 Brygadzie Kadrowej Strzelców, następnie w 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

06.08.1944 r. aresztowany w Otwocku, wywieziony na wschód. Do Polski wrócił w 1948 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari V Klasy (dwukrotnie)

Krzyż Walecznych (trzykrotnie)

Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

Odznaka Pamiątkowa “Wachlarz AK” (1983 r., pośmiertnie)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Doliński K., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty: wykazy żołnierzy poszczególnych pododdziałów, Syców 2016, s. 119.
Filar W., “Burza” na Wołyniu, Warszawa 2010, s. 110, 121-122, 138, 151-153, 168, 188, 214, 229-231, 266-268, 287.

Piotrowski Cz., Wojskowe i historyczne tradycje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Warszawa 1993, s. 246-247.

Piotrowski Cz., Wojskowe tradycje 27 WDP AK, Warszawa 1993, s. 246-247.

Tochman K., Słownik biograficzny cichociemnych, Rzeszów 2002.

Tucholski J., Cichociemni, Warszawa 1985 s. 394.

Tucholski J., Polski Słownik Biograficzny, t. 29, z. 2, s. 353-354.

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s 264.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?