Omański, Bronisław

Bronisław Omański

pseud. Odyniec , Skrzypek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1910-04-14
Miejsce urodzenia:Warszawa
Data śmierci:1994-00-00
Miejsce śmierci:Radomsko
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Piotr
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: plutonowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBoWiD nr leg. 51854

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):

Służba Zwycięstwu Polski

 

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Dowódca plutonu w oddziale partyzanckim ppor. “Remusa” od 12.1943 r. w Inspektoracie Łuck.

Data zaprzysiężenia:1941-11-15
Czasookres:1941-11-15 - 1944-07-23
Pełnione funkcje:

Dowódca plutonu

 

 

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK I/24 pp, 2 plut., 2 komp.
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

1942-11-27 – 1943-01-05 więziony w Łucku

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

1945-02-20 – 1947-10-20 więzienie Lublin- Wronki

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej, z dn. 27.06.1981 r., nr leg. 23647.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nr leg.  403-82-67.

Krzyż Partyzancki, z dn. 16.06.1976 r., z dn. 865-76-82.

Medal “Za udział w wojnie obronnej 1939” , z dn. 16.01.1985 r., nr leg. 85-85-86.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej”, nr 2-3 (42-43), 1994, r. 11, s.;

Doliński K., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej: wykazy żołnierzy poszczególnych pododdziałów, (oprac.) Goś E., Lublin 2016, s.;

Fijałka M., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK, Warszawa 1986, s.;

ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), teczka osobowa Bronisława Omańskiego;

Turowski J., Pożoga. Walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Warszawa 1990, s.;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 260.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?