Wiśniewska, Teresa

Teresa Wiśniewska

pseud. Litka

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Buszczak
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1925-10-15
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:2007-11-22
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Grzegorz
Imię matki:Anna
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podporucznik
Data: 2001-04-02
Starszeństwo:
Organ nadający: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Zajmowała się kolportowaniem prasy- Biuletynu Informacyjnego.

Jako łączniczka przekazywała i magazynowała broń. Przekazywała materiały szkoleniowe dla podchorążych.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-11-00-1944-05-24
Pełnione funkcje:

łączniczka

Oddział względnie pion organizacyjny:Inspektorat Lwów-Miasto; Dzielnica Śródmieście
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowana w 1944 r. i przebywała w więzieniu we Lwowie przy ul. Łąckiego. Następnie przewieziona do obozu koncentracyjnego Ravensbrück i następnie Buchenwald.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Partyzancki, 1974-12-11, Rada Państwa;

Krzyż Oświęcimski, 1988-07-13, Rada Państwa.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK Okręg Lublin, teczka osobowa Teresy Wiśniewskiej. 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?