Odrowąż-Pieniążek, Kazimierz

Kazimierz Odrowąż-Pieniążek

pseud. Szpada, Wasyl

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1914-09-14
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Łucjan
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Kryszkowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapitan
Data: 1973-10-12
Starszeństwo:
Organ nadający: Minister Obrony Narodowej
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Szkołę Podstawową, Gimnazjum oraz Państwową Szkołę Drogową w 1937 r. w Kowlu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W latach 1937-1938 odbywał służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy przy 24 pp w Łucku. W 1939 r. został zmobilizowany do wojska i wziął udział w wojnie obronnej 1939 r. do października w 24 pp 27 Dywizji w Borach Tucholskich.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

W Łucku pracował częściowo jako pracownik fizyczny, a częściowo jako umysłowy.

Po wojnie:

Od 1952 r. pracował w Zakładach Metalowych w Skarżysku-Kamiennej. Następnie w ZOZ w Skarżysku.

Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):

Konspiracja Kiwerce

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Po ucieczce z obozu NKWD w Równem dostał się do Łucka. Po wkroczeniu oddziałów do Wołynia, wziął udział w organizowaniu konspiracji. Działalność polegała na tworzeniu samoobrony ludności polskiej przed UPA. Od 1943 r. wraz z oddziałem tworzył partyzantkę w celu ochraniania Polaków przed cofającymi się Niemcami.

 

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-10-00 - 1944-03-00
Pełnione funkcje:

Komendant obwodu “Łąka”

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

03.1943 – 05.1945 r. służył w Ludowym Wojsku Polskim.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

1942 r. uwięziony przez Gestapo w Równem

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

10.1939 r. został zatrzymany przez władze sowieckie i wysłany do obozu jenieckiego NKWD w Równem. Udało mu się uciec.

 

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami, z dn. 14.01.1969 r., nr leg. N-DK-7422/W.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, z dn. 26.04.1978 r., nr leg. 579-78-62.

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fijałka M., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK, Warszawa 1986, s.;

Romanowski W., Kainowe dni, Warszawa 1990, s.;

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum AK w Krakowie;

ŚZŻAK Okręg Kielce, teczka osobowa Kazimierza Odrowąż-Pieniążka;

Turowski J., Pożoga. Walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Warszawa 1990, s.;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 259.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?