Cieślikowski, Sławomir Maciej

Sławomir Maciej Cieślikowski

pseud. Maciek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1926-05-15
Miejsce urodzenia:Żbików
Data śmierci:2020-02-25
Miejsce śmierci:Łódź
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

28 czerwca 1946 r. zdał maturę i dostał się na studia psychologiczne, które skończył na Uniwersytecie Łódzkim.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

W 1989 r. reaktywował Zrzeszenie WiN.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

W 1941 r. wstąpił do Szarych Szeregów i prowadził drużynę harcerską 12-14 latków “Zawiszaków”.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-00-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Szare Szeregi
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Po ucieczce z transportu, wrócił do Polski i włączył się w działalność WiN.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez Gestapo wiosną 1943 r. Trafił do obozu na Majdanku, gdzie z innymi osadzonymi tworzył konspiracyjne struktury. Przebywał również w niemieckich obozach w Nazweiler, Weserling, Nackarelz. W marcu 1945 r. w czasie transportu do Dachau udało mu się zbiec i przejść na stronę amerykańską.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Aresztowany przez UB w 1950 r. Osadzony w areszcie w Łodzi, następnie przewieziony do Warszawy. Był przesłuchiwany i bity. Po kilku miesiącach został wypuszczony bez postawionych zarzutów.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Orzeł Biały”, 2020, R. XXXI, nr 3 (339), s. 39-40.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?