Międzobrodzki, Kazimierz

Kazimierz Międzobrodzki

pseud. Karol

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Jerzy Międzobrodzki
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1926-01-14
Miejsce urodzenia:Stanisławów
Data śmierci:2019-11-30
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku: cmentarz Salwatorski w Krakowie
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył szkołę powszechną. Naukę kontynuował gimnazjum, którą ukończył w 1939 r.

W czasie wojny:

Uczęszczał do szkoły oficerskiej.

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracował w przedsiębiorstwie transportowym “Karpathen Transport”.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Współzałożyciel NSZZ “Solidarność”przy Krakowskim Zakładzie Weterynarii, a także Niezależnego Ruchu Kombatantów Armii Krajowej, która powstała w 1986 r. Założyciel sztandaru 27 WDP AK Okręgu Stanisławów i jego chorąży oraz współzałożyciel sztandaru Okręgu AK Lwów. Ponad to pełnił stanowisko wiceprezesa Koła Stanisławowian w Krakowie i był jednym z organizatorów budowy pomnika na zlikwidowanym cmentarzu w Stanisławowie a także tablic i obelisków.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Członek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich;

Członek Sybiraków w Krakowie;

Członek Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego im.”Orląt Lwowskich” w Krakowie;

Członek Zrzeszenia “Wolność i Niezawisłość” Obszaru Południowego w Krakowie.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 05.1942 r do 09.1943 przynależał do placówki Bybło AK Inspektoratu Stanisławów, 11 Dywizji Piechoty. Następnie od 02.1944 r. do 09.1944 służył Oddziale “Sokół” AK. Będąc w konspiracji uczestniczył w walkach z UPA.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

łącznik placówki Bybło

magazynier broni oddziale “Sokół”

Oddział względnie pion organizacyjny:11 DP AK
Okręg:Okręg Stanisławów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Będąc poszukiwany przez NKWD w 1945 r., zmuszony został do zmiany danych osobowych.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Złoty Krzyż Zasługi Krzyża AK

Krzyżem Partyzanckim

Złotym Medalem Opieki nad Miejscami Pamięci

Medal Wojska Polskiego

Krzyż II Obrony Lwowa

Medal Pro Memoria

Odznaka Małopolskiego Związku Piłsudczyków

Odznaka Żołnierzy Kresowych

Odznaka 11 Karpackiej Dywizji AK

Odznaka ŚZŻAK

Odznaka Weterana Walk o Wolność i Niepodległość

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Orzeł Biały”, r. XXXI, 2020, nr 2 (338), s. 34-36

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Jego ojciec był jednym z współzałożycieli Związku Walki Czynnej we Lwowie w 1908 r oraz instruktorem w Drużynach Strzeleckich na terenie Stanisławowa.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?