Pieculewicz, Klemens Jerzy

Klemens Jerzy Pieculewicz

pseud. Klim

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1920-08-17
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:1997-09-14
Miejsce śmierci:Kraków
Miejsce pochówku: Cmentarz Podgórski w Krakowie
Rodzice
Imię ojca:Klemens
Imię matki:Aniela
Nazwisko panieńskie matki:Bogdanowicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1935 r. został absolwentem szkoły powszechnej Nr 14 w Wilnie. Edukację kontynuował w Gimnazjum Kupieckim Nr 262 w Wilnie, które ukończył w 1939 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Będąc w grupie młodzieży Legii Akademickiej, uczestniczył w zorganizowanej akcji niedaleko dworca kolejowego w dniach 17-18 września 1939 r. Celem akcji było rozproszenie bojówek komunistycznych, które organizowały przywitanie Armii Czerwonej.  Ponad to uczestniczył w walkach obronnych Wilna, po wkroczeniu Armii Czerwonej.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Po kapitulacji w 10.1939 r podjął pracę w VI Miejskim Szpitalu Onkologicznym w Wilnie.

Po wojnie:

Pracował jako konduktor w MPK, na nocnej zmianie przydzielany był na niebezpieczne trasy między innymi w Nowej Hucie.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:

ZHP

Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

W 1990 r. wstąpił do Związku Żołnierzy AK Okręgu Krakowskiego, związku Sybiraków i Polskiego Związku Więźniów Politycznych w Krakowie.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Poprzez Romana Garasia wstąpił zimą 1940 r. do ZWZ.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Po udanej ucieczce i przedostaniu się do Wilna, nawiązał kontakt z siatką konspiracyjną. Skierowany został w rejon gminy Podbrzeże i Miejszagoła, w celu organizacji AK. Po utworzeniu 2 Brygady Wileńskiej AK, pod dowództwem por. Wiktora Koryckiego “Kaziuka”, przydzielony został do 1 plutonu. Uczestniczył miedzy innymi w akcjach zdobycia broni, w walkach z Niemcami w miejscowości Korwie oraz w ataku na Gładkiszki koło Suderwia, która miała miejsce 10.07.1944 r.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:2 WB AK, 1 pluton
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Służąc w 2 Wileńskiej Brygadzie, uczestniczył w operacji “Ostra Brama”. Atak przeprowadzony został 12.07.1944 r. od strony Jerozolimki. Po przekształceniu brygady w 85 pułk Strzelców Wileńskich, został 17.07.1944 r. otoczony i rozbrojony przez Armie Czerwoną w rejonie Rukańca koło Turgiel. Po rozbrojeniu Klemens Pieculewicz wraz z innymi zołnierzami został przewieziony do Kaługi, gdzie zostali wcieleni do 361 pułku piechoty Armii Czerwonej. Po odmowie ponownie zostali rozbrojeni a następnie przewiezieni do pracy przy wyrąbie drzewa w miejscowości Cherłampiejwo-Prudy.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 10.1941 r. został wywieziony do Niemiec na przymusowe prace do fabryki “Wintershall” w Heringen. Do jego zadań należało obsługa 6 kotłów (wanien) elektronicznych. 1.05.1942 r podjął ucieczkę. Został zatrzymany i aresztowany na dworcu w Poznaniu przez żandarmerię niemiecką, więziony był przy ul. Młyńskiej a następnie w Forcie VII. Przebywając w Forcie VII pracował w warsztacie stolarskim, razem z nim pracowali prof. Uniwersytetu Poznańskiego Szulc, adwokat Masalska oraz Warczygłow. Klemens Pieculewicz został przewieziony wraz z Warczygłowem do więzienia “Alex” w Berlinie a później do gestapo w Weimarze, gdzie przebywał do połowy września 1942 r. Po pobycie w Weimerze ponowie został przewieziony do pracy w fabryce “Wintershall”. 9.10.1943 r. podjął udaną próbę ucieczkę do Wilna.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

28.11.1950 r. aresztowany został przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa w Biskupcu. Oskarżony został między innymi za kwestionowanie suwerenności Państwa Polskiego, używanie obelżywych słów pod adresem ustroju Państwa Polskiego i ZSRR, za współpracę z Niemcami. W trakcie śledztwa nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Klemens Pieculewicz skazany został z art.29 MKK. Przebywał w więzieniu w Olsztynie i Barczewie. Na wolność wyszedł po 2 latach, zamieszkał w Krakowie. Jako wróg ustroju komunistycznego mieszkał z żoną i dwójką dzieci przez 7 lat na nieogrzewanym strychu, bez urządzeń sanitarnych w budynku przy ul. Żmujdzkiej.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Orzeł Biały”, r. XXXI, 2020, nr 2 (338), 20-26.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?