Kania, Antoni

Antoni Kania

pseud. Ketlicz, Ketlin

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1901-05-11
Miejsce urodzenia:Przychojec
Data śmierci:1965-12-28 [1968]
Miejsce śmierci:Dębica Kaszubska
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Tomasz
Imię matki:Katarzyna
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczył się w Gimnazjum Państwowym w Leżajsku. W 1920 r. wstąpił do seminarium duchownego w Krakowie i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne na WT UJ. W 1923 r. przeniósł się do Lwowa i tam kontynuował naukę.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Uczestnik walk o niepodległość w latach 1918-1920.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Był wikariuszem w parafii Pomorzany i Bełz, a także administratorem parafii Medyń.

W czasie wojny:

Administrator parafii Huta Nowa i Markowa.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Jako kapelan zorganizował samoobronę, w swojej wsi. Pod jego komendą Nowa Huta odparła trzy ataki UPA.  W Nowej Hucie ukrywał polskich żołnierzy, inteligencję oraz Żydów przed NKWD.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Kapelan Obwodu, dowódca samoobrony w Nowej Hucie

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obwodu Buczacz, samoobrona Nowej Huty
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Samodzielne placówki samoobrony (AK), Okręg AK Tarnopol
Inspektorat AK Czortków
Obwód AK Buczacz
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Relacja Stanisława Czarnieckiego. Organizacja Inspektoratu AK – Czortków, maszynopis w zbiorach CDCN – BJ, sygn. 5-2, s. 13;

Leszczyński M., Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Słownik biograficzny, Warszawa 2020, s. 319;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 229.

 

IkonografiaLeszczyński M., Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Słownik biograficzny, Warszawa 2020, s. 319.
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?