Jaglarz, Jerzy

Jerzy Jaglarz

pseud. Sztorm

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1909-06-10
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:1941-01-16
Miejsce śmierci:Kijów
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Franciszek
Imię matki:Bronisława
Nazwisko panieńskie matki:Jakobi
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Od 1927 r. uczył się w seminarium duchownym we Lwowie i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne na WT UJK, które kontynuował w latach 1929-1932 w Innsbrucku. W 1934 r. uzyskał doktorat z prawa kanonicznego w Innsburcku, który nostryfikował na WT UJK w 1937 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Katecheta w I Państwowym Gimnazjum Męskim im. Wincentego Pola, II Państwowym Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika i w Prywatnym Koedukacyjnym Gimnazjum Kupieckim Towarzystwa Szkoły Ludowej w Tarnopolu.

W latach 1937-1938 pełnił funkcję katechety w Liceum Pedagogicznym i w Państwowej Szkole Przemysłu Drzewnego w Stanisławowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Działał w Harcerskiej Organizacji Niepodległościowo-Wojskowej, istniejącej we Lwowie od grudnia 1939 r. pod nazwą Szare Szeregi.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany przez NKWD 17 lutego 1940 r. Więziony we Lwowie i Kijowie. Oskarżony o kierowanie kontrrewolucyjnym oddziałem i próbę zbrojnego obalenia władzy sowieckiej. Trybunał Wojenny skazał go na karę śmierci. Wyrok został wykonany 16 stycznia 1941 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Leszczyński M., Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Słownik biograficzny, Warszawa 2020, s. 288.

IkonografiaLeszczyński M., Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Słownik biograficzny, Warszawa 2020, s. 288.
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?