Bardecki, Andrzej

Andrzej Bardecki

pseud. Stanisław Janowski z Wołynia

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Stanisław Owczarski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1916-05-21
Miejsce urodzenia:Ropience
Data śmierci:2001-09-28
Miejsce śmierci:Kraków
Miejsce pochówku: Grobowiec kapituły katedralnej na cmentarzu Rakowickim
Rodzice
Imię ojca:Antoni
Imię matki:Anna
Nazwisko panieńskie matki:Rinderska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczył się w gimnazjum w Krzemieńcu i we Lwowie. W 1934 wstąpił do seminarium duchownego we Lwowie i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne na WT UJK, które ukończył w 1939 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1951 r. uzyskał tytuł doktora teologii.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

W latach 1939-1943 był wikariuszem parafii Brody.

Po wojnie:

Pracował w administraturze apostolskiej w Gorzowie Wielkopolskim oraz był wikariuszem i administratorem parafii Tuczno k. Wałcza. Ponadto pełnił funkcję katechety w gimnazjum, dyrektora internatu “Caritasu” i dyrektora Niższego Seminarium Duchownego we Wschowie.

Kierownik działu religijnego i asystent kościelny pisma “Tygodnik Powszechny”.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 1941 r. współpracował z AK. W czerwcu 1943 r. w obawie przed aresztowaniem wyjechał do Lwowa, a następnie do Krakowa.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Kapelan

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Ukrywał się pod pseudonimem “ks. Stanisław Janowski z Wołynia”. 11 listopada 1943 r. zgłosił się dobrowolnie na roboty do Dortmundu w Niemczech, gdzie pracował w fabryce amunicji Hutten-Verein. Zaangażował się tam z inspiracji abp. Adama Sapiehy w konspiracyjną akcję duszpasterską wśród polskich robotników wywiezionych na roboty przymusowe.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Kapelan

Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany na skutek donosu 29 kwietnia 1944 r. Przebywał w więzieniu w Dortmundzie-Horde, a następnie w Brauweiler k. Kolonii. We wrześniu 1944 r. został osadzony w obozie koncentracyjnym w Buchnwaldzie, a następnie w Ohrdruf. 3 kwietnia 1945 r. podczas ewakuacji obozu udało mu się uciec. W 1946 r. powrócił do Polski.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Leszczyński M., Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Słownik biograficzny, Warszawa 2020, s. 25-27.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?