Fornelski, Andrzej

Andrzej Fornelski

pseud. Wilga

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1922-11-14
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Tadeusz
Imię matki:Janina
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do IV Gimnazjum we Lwowie.

W czasie wojny:

Uczęszczał do Szkoły Przemysłu Artystycznego.

Po wojnie:

Ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Warsztat kolejowy

Po wojnie:

Pracownik naukowy na ASP w Krakowie.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Był członkiem Ogólnopolskiego Okręgu Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego im. “Orląt Lwowskich” w Krakowie.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Początkowo działał w NOW. Zajmował się drukiem i kolportażem prasy konspiracyjnej szczególnie “Słowa Polskiego”.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W AK Lwów, dz. “Śródmieście”. Brał udział w zespole drukarzy powielaczowych.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-10-00 - 1946-08-00
Pełnione funkcje:

Drukarz

Oddział względnie pion organizacyjny:BIP
Okręg:Okręg Lwów
Przydział: Okręg AK Lwów, Podziemie Narodowe
Inspektorat Lwów-Miasto
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Drukarz Wydziału Propagandy Komendy Okręgu Lwowskiego NOW w okresie 08.1944 – 06.1946 r. Spalony, opuścił Lwów 15.06.1946 r.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Cracovia Leopolis”, nr 02, Kraków 2001, s. 28-29;

ŚZŻAK Okręg Lwów (Kraków), teczka osobowa Andrzeja Fornalskiego;

Węgierski J., Lwowska konspiracja narodowa i katolicka 1939-1947, Kraków 1994, s. 178, 213-214.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?