Możejko, Stanisław

Stanisław Możejko

pseud. Sędzimir, Stanisław

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Zaniewski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1944-01-27
Miejsce śmierci:Dorohostaje Wielkie
Miejsce pochówku: Dorohostaje Wielkie
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data: 1936-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył szkołę średnią i zdał maturę w 1931 r. Następnie studiował prawo.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Służbę wojskową odbył w latach 1933-1934 na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Piechoty 30 DP. Po odbytych ćwiczeniach aplikacyjnych, został awansowany do stopnia podporucznika rezerwy piechoty z przydziałem mobilizacyjnym do 84 pp. w Pińsku. W marcu 1939 r. został zmobilizowany do Wojska Polskiego i wcielony do 84 pp.

W czasie wojny:

W wojnie obronnej na stanowisku dowódcy 3 plutonu II Batalionu 84 pp. Brał udział w walkach z Niemcami na szlaku bojowym 84 pp., działającego w składzie 30 DP Armii “Prusy” od Działoszyna (4-5 września 1939 r.) poprzez ciężkie walki odwrotowe (8-14 września 1939 r.). Dotarł do Modlina, gdzie w dniach 14-28 września 1939 r. uczestniczył w obronie Twierdzy.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Urzędnik sądowy.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):

Początkowo oficer wywiadu i oficer organizacyjny w “SN-Walka”.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Był żołnierzem wołyńskiego “Wachlarza” Odcinek II, gdzie został dowódcą Ośrodka Dywersyjnego w Żytomierzu. Następnie służył jako Inspektor Rejonowy AK Równe od lipca 1943 r. do momentu śmierci. Od początku stycznia 1944 r. walczył w ramach 27 WDPAK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK I/45 pp; Kompania Warszawska
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po zakończeniu działań wojennych od 29 września 1939 r., przebywał w niewoli niemieckiej. W październiku został zwolniony z obozu w Działdowie.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, nr 9 rok 3, Warszawa styczeń-marzec 1986;

Chlebowski C., Wachlarz, -NKC 127;

Fijałka M., 27 WDP;
K. Doliński, 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej: Wykazy żołnierzy poszczególnych pododdziałów, Sigillum, Lublin 2016.

Romanowski W., Kainowe dni”;

Turowski J., Pożoga;

Turowski J.: Cmentarze żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Warszawa 1989 r., s.11

Wiąk Wiesław Józef, Struktura Armii Krajowej, Warszawa 2003, s.350;

Żołnierze Wołynia, Warszawa 2002, s. 257;

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Zamordowany przez UPA.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?