Żegota-Januszajtis, Marian Józef

Marian Józef Żegota-Januszajtis

pseud. Karpiński

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1889-04-03
Miejsce urodzenia:Mirów k. Częstochowy
Data śmierci:1973-03-24
Miejsce śmierci:Royal Tunbridge Wells
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Konstanty
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Staszewska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: generał dywizji
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Akademię Rolniczą w Dublanach.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W latach 1914-1917 służył w Legionach Polskich, następnie w Polskich Siłach Zbrojnych. Od 11.1918 roku służył w Wojsku Polskim. Brał udział w nieudanym zamachu stanu na rząd Jędrzeje Moraczewskiego, za co na rok został przeniesiony do rezerwy. Do służby powrócił w 1920 roku i od 03.1920 do 08.1924 roku pełnił funkcję dowódcy 12 Dywizji Piechoty.

W czasie wojny:

Brał udział w obronie Lwowa podczas kampanii wrześniowej 1939 roku.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

W latach 1924-1926 był wojewodą nowogrodzkim.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Był komendantem Polskich Drużyn Strzeleckich we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Twórca konspiracji we Lwowie. Od 22.09.1939 roku Komendant Polskiej Organizacji Walki o Wolność (POWoW).

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Po wyjściu z więzienia wyjechał do Wielkiej Brytanii i służył Naczelnemu Wodzowi. W latach 1943–1944 był Inspektorem do Spraw Zarządu Wojskowego, następnie w latach 1942–1947 pełnił funkcję  Przewodniczącego Wojskowego Trybunału Orzekającego.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany 27.10.1939 roku i przebywał w więzieniu na Łubiance do 08.1941 roku.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, P. Woźniak, Armia Krajowa Okręg Tarnopolski, sygn. akc. 1320/5/5, s. 46;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 0093;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa. 1 IX 1939 – 5 II 1946, 2007, s. 66;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 9.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?