Maniakowski, Tadeusz

Tadeusz Maniakowski

pseud. Jawor

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1925-06-17
Miejsce urodzenia:Iserna
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Mikołaj
Imię matki:Bronisława
Nazwisko panieńskie matki:Kucharska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: strzelec
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: starszy sierżant
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Gimnazjum i Liceum im. hr. Tadeusza Czackiego w Krzemieńcu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Organizacja paramilitarna Strzelczyk;

Pogotowie Harcerzy.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBOWiD Olsztyn legitymacja nr OL-18755-25;

ŚZŻAK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

1943-09-22 – 1944-01-00 Samoobrona w Ostrogu.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-09-22 - 1944-07-26
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK I/45 pp; Kompania Warszawska
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

porucznik Marian Orliński ps. Jerzy – dowódca samoobrony w Ostrogu

starszy wachmistrz Wacław Nowakowski – zastępca dowódcy samoobrony w Ostrogu

plutonowy podchorąży Leszek Burzyński ps. Hel – zastępca dowódcy samoobrony w Ostrogu

Czesław Piątkowski – dowódca 4 plutonu

porucznik Franciszek Pukacki ps. Gzyms

wachmistrz Wacław Wiarkowski ps. Paluszek

Anatol Gonczaruk ps. Uczeń

Felicja Korzemówska ps. Czarna Marysia

Lucyna Wujas

Jan Ostaszewski

Tadeusz Maniakowski

podporucznik Franciszek Chorążyczewski ps. Wiarus

Feliks Szczepaniak ps. Słucki

starszy sierżant Antoni Skrzybalski ps. Jemioł

strzelec Władysław Prokopczuk ps. Jodła

strzelec Mikołaj Kuczyński ps. Libicki

sierżant Sergiusz Charczun ps. Kobuz

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

1944-03-24 – 1945-01-20 W wyniku strzelaniny, która miała miejsce podczas próby wysadzenia mostu na rzecze Turii, został ranny i aresztowany, następnie przewieziony do więzienia na Zamku w Lublinie i do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Złoty Krzyż Zasługi nr 10-79-151 z dn. 1979-01-17;

Medal 40-lecia Polski Ludowej nr 10/33/84M z dn. 1984-07-22;

Brązowy Medal “Za zasługi dla obronności kraju” nr B-9432 nr 1984-10-12;

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nr 78-86-13 z dn. 1986-01-15;

Krzyż Oświęcimski nr 230-87-35KO z dn. 1987-09-16;

Srebrny Medal “Za zasługi dla obronności kraju” nr S-9299 z dn. 1988-10-12.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK oddział w Warszawie;

Żołnierze Wołynia, Warszawa 2002, s. 254.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?