Malinowski, Marian

Marian Malinowski

pseud. Lech

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1907-09-04
Miejsce urodzenia:Fajsławice
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Władysław
Imię matki:Wiktoria
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

1939-08-20 – 1939-09-17 Samodzielna Kompania Saperów Kolejowych w Lublin, toromistrz-kapral.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBOWiD Lublin karta kombatancka nr 682565 z dn. 1983-02-08;

ŚZŻAK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Grupa konspiracyjna Luboml. Dowódca konspiracyjnej drużyny kolejowej w Lubomlu.

Data zaprzysiężenia:1943-08-01
Czasookres:1943-08-01 - 1944-07-26
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK I/24 pp [I/43]
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Aresztowany przez UB – wyrok 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Brązowy Krzyż Zasługi;

Medal “Polska Swemu Obrońcy”;

Medal “Za udział w wojnie obronnej 1939” nr A406-83-57 z dn. 1983-05-18 – MW;

Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 nr A5361 z dn. 1985-08-15.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK oddział w Warszawie;

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum AK w Krakowie;

Turowski J., Pożoga. Walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK;

Żołnierze Wołynia, Warszawa 2002, s. 254.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?