Malinowski, Edward

Edward Malinowski

pseud. Czajka

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1925-09-01
Miejsce urodzenia:Nowa Dąbrowa
Data śmierci:1996-00-00
Miejsce śmierci:Gorzów Wielkopolski
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Adam
Imię matki:Adela
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: plutonowy [kapral]
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: sierżant
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający: WKU
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBOWiD Gorzów Wielkopolski karta kombatancka nr 03899102 z dn. 1984-03-15;

ŚZŻAK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

1943-04-00 – 1943-06-00 samoobrona Majdanek;

1943-06-00 – 1943-08-00 samoobrona Dymitanówka-Darówka [?];

1943-08-00 – 1943-09-00 oddział Jastrzębia;

1943-10-00 – 1944-07-28 III/50 pp.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-02-00 - 1944-07-28
Pełnione funkcje:

Dowódca drużyny

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK, III/50 pp, 7 komp., 1 plut., 2 druż.
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez NKWD – lipiec 1944 ucieczka.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej nr 28805 z dn. 1983-11-20;

trzykrotnie Medal Wojska nr 32513 z dn. 1948-08-15;

Krzyż Partyzancki nr Ł-37600 z dn. 1968-10-11;

Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 nr D-5382 z dn. 1959-03-20;

Odznaka Grunwaldzka z dn. 1960-01-01.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK oddział w Warszawie;

Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, nr 3(51) rok 13, Warszawa lipiec-wrzesień 1996;

Żołnierze Wołynia, Warszawa 2002, s. 254.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?