Malicki, Franciszek

Franciszek Malicki

pseud. Ego

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1920-01-23
Miejsce urodzenia:Krynice koło Tomaszowa
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Ignacy
Imię matki:Paulina
Nazwisko panieńskie matki:Mulawa
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: major
Data: 1983-09-20
Starszeństwo:
Organ nadający: Minister Obrony Narodowej
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Wyższe pedagogiczne, zawód nauczyciel.

Służba wojskowa
Przed wojną:

1937-09-01 – 1939-06-22 Przysposobienie Obronne

1939-08-15 – 1939-09-17 23 pp

1939-09-17 – 1939-09-19 27 pal

W czasie wojny:

1944-08-23 – 1947-03-30 – Ludowe Wojsko Polskie.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

1942-02-23 – 1944-08-02 Motorowo-Traktorowa Stacja w Aleksandrowie, w charakterze ślusarza.

Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

1936-00-00 Organizacja Strzelecka.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBOWiD Zamość legitymacja nr 0290520 z dn. 1984-02-02;

ŚZŻAK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):

1939-09-20 – 1940-08-20 SZP.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

konspiracja Uściług.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

1944-08-23 – 1947-03-30 – Ludowe Wojsko Polskie.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

1940-08-20 aresztowany, wiezienie we Włodzimierzu Wołyńskim;

1940-11-26 – 1944-08-02 [1941] łagier nr 14 Konsomolsk-Izwiestkowa.

 

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

1946-10-14 aresztowany przez Informację Wojskową;

1946-12-05 skazany na 5 lat więzienia w Rawiczu.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Medal Srebrny “Zasłużonym na Polu Chwały” nr 44999 z dn. 1945-12-27;

Medal za Warszawę 1939-1945 nr 101242 z dn. 1947-08-14;

Medal za Odrę, Nysę, Bałtyk nr 45530/46 z dn. 1946-04-16;

Brązowy Medal “Za zasługi dla obronności kraju” nr B-147664 z dn. 1973-10-05;

Srebrny Medal “Za zasługi dla obronności kraju” nr S-49577 z dn. 1976-10-10;

Medal “Za zdobycie Berlina” nr A 497809 z dn. 1947-08-14;

Medal Zwycięstwa i Wolności nr 014601 z dn. 1946-05-09;

Medal Komisji Edukacji Narodowej nr 8523 z dn. 1977-10-08;

Medal “Za udział w wojnie obronnej 1939” nr 127-82-6 z dn. 1982-04-28;

Odznaka Honorowa PCK drugiego stopnia nr 78181 z dn. 1983-03-24;

Złoty Krzyż “Za Zasługi dla ZHP” nr 1444 z dn. 1985-07-22.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Akt Nowych, ŚZŻAK Okręg Wołyński, sygn.22;

Archiwum ŚZŻAK oddział w Warszawie;

Lista Obecności członków Środowiska Żołnierzy 27 WDP AK w Hrubieszowie na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 12.06.2001 r., str.2;

Żołnierze Wołynia, Warszawa 2002, s. 254;

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?