Malicki, Franciszek

Franciszek Malicki

pseud. Ego

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1920-01-23
Miejsce urodzenia:Krynice koło Tomaszowa
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Ignacy
Imię matki:Paulina
Nazwisko panieńskie matki:Mulawa
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: major
Data: 1983-09-20
Starszeństwo:
Organ nadający: Minister Obrony Narodowej
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Wyższe pedagogiczne, zawód nauczyciel.

Służba wojskowa
Przed wojną:

1937-09-01 – 1939-06-22 Przysposobienie Obronne

1939-08-15 – 1939-09-17 23 pp

1939-09-17 – 1939-09-19 27 pal

W czasie wojny:

1944-08-23 – 1947-03-30 – Ludowe Wojsko Polskie.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

1942-02-23 – 1944-08-02 Motorowo-Traktorowa Stacja w Aleksandrowie, w charakterze ślusarza.

Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

1936-00-00 Organizacja Strzelecka.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBOWiD Zamość legitymacja nr 0290520 z dn. 1984-02-02;

ŚZŻAK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):

1939-09-20 – 1940-08-20 SZP.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

konspiracja Uściług.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

1944-08-23 – 1947-03-30 – Ludowe Wojsko Polskie.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

20.08.1940 aresztowany, trafił do więzienia we Włodzimierzu Wołyńskim. W okresie 26.11.1940[1941] – 02.08.1944 przebywał w łagrze nr 14 Konsomolsk-Izwiestkowa.

 

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

W 14.10.1946 został aresztowany przez Informację Wojskową, a 05.12.1946 skazany na 5 lat więzienia w Rawiczu.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Medal Srebrny “Zasłużonym na Polu Chwały” nr 44999 z dn. 1945-12-27;

Medal za Warszawę 1939-1945 nr 101242 z dn. 1947-08-14;

Medal za Odrę, Nysę, Bałtyk nr 45530/46 z dn. 1946-04-16;

Brązowy Medal “Za zasługi dla obronności kraju” nr B-147664 z dn. 1973-10-05;

Srebrny Medal “Za zasługi dla obronności kraju” nr S-49577 z dn. 1976-10-10;

Medal “Za zdobycie Berlina” nr A 497809 z dn. 1947-08-14;

Medal Zwycięstwa i Wolności nr 014601 z dn. 1946-05-09;

Medal Komisji Edukacji Narodowej nr 8523 z dn. 1977-10-08;

Medal “Za udział w wojnie obronnej 1939” nr 127-82-6 z dn. 1982-04-28;

Odznaka Honorowa PCK drugiego stopnia nr 78181 z dn. 1983-03-24;

Złoty Krzyż “Za Zasługi dla ZHP” nr 1444 z dn. 1985-07-22.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Akt Nowych, ŚZŻAK Okręg Wołyński, sygn.22;

ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), teczka osobowa Franciszka Malickiego;

Lista Obecności członków Środowiska Żołnierzy 27 WDP AK w Hrubieszowie na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 12.06.2001 r., s. 2;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 254.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?