Maksymiuk, Marian

Marian Maksymiuk

pseud. Gil

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1924-03-01
Miejsce urodzenia:Jachimówka
Data śmierci:1996-00-00
Miejsce śmierci:Gorzów Wielkopolski
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Bazyli
Imię matki:Katarzyna
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: plutonowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

1944-09-01 – 1947-02-08 Ludowe Wojsko Polskie.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBOWiD Gorzów Wielkopolski legitymacja nr 80975 z dn. 1984-02-07;

ŚZŻAK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

1943-08-15 – 1944-01-05 samoobrona Bielin.

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-08-15 - 1944-07-20
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK I/23 pp, 1 komp., 3 plut.
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

1944-09-01 – 1947-02-08 2 Armia Wojska Polskiego, 1 Korpus Pancerny.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Brązowy Medal “Zasłużonym na Polu Chwały”;

Medal “Za udział w walkach o Berlin”;

Medal za Odrę, Nysę, Bałtyk;

Medal Zwycięstwa i Wolności;

Odznaka Grunwaldzka.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK oddział w Warszawie, Okręg Wołyń;

Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, nr 3(51) rok 13, Warszawa lipiec-wrzesień 1996;

Żołnierze Wołynia, Warszawa 2002, s. 254.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?